معرفی سیلمی های کورسی عرب

1- سامسون 2- بکتاش 3 - دیوان 4- زاماس 5- بشیر 6- خوارزم نظام مافی ها 7- دیاکو 8- جن افشین 9- شبدیز بیک 10-سلاله 11- خزر شیخ نیا 12 - هنگامه 13 - شیر بانو 14- ذوالکتاف 15- زند 16- هنر 17- بخارا 18- زیار 19- جوشن 20 -تیسفون

اینا کره ها یی بودند که من یادمه.
 

s.parizimanesh

Active member
1- سامسون 2- بکتاش 3 - دیوان 4- زاماس 5- بشیر 6- خوارزم نظام مافی ها 7- دیاکو 8- جن افشین 9- شبدیز بیک 10-سلاله 11- خزر شیخ نیا 12 - هنگامه 13 - شیر بانو 14- ذوالکتاف 15- زند 16- هنر 17- بخارا 18- زیار 19- جوشن 20 -تیسفون

اینا کره ها یی بودند که من یادمه.
برفین.
 
چهار بار دویده سه بار اول شده و یک بار سوم.

تا اونجایی که من میدونم برفین اول که با اردشیر میدوید 2 بار اول شد و 1 بار هم سوم که آقا ضیا اونو از اردشیر گرفت و میخواست بده به بایجان خدابیامرز که چون اونموقع بکتاش و چنتا اسب دیگه دستش بود قبول نکرد بعدش هم خودشون خواستن ببرنش کورس که جفت دستاش خراب شد و دیگه نیاوردنش.

شما به اینچنین اسبی صرف نظر از این که این اسب مال استان خودتونه و اسمش هم برفینه اسب کورسی موفقی
میگید؟!!

اگر به این اسب موفق میگید پس به سامسون و بشیر و پازن و اصیل و حکیم و... چی میگید!!

میان ماه من تا ماه گردون ....... تفاوت از زمین تا آسمان است
 
اگه کورس کره های انسیاتور رو با کره مبارکها مقایسه کنین میبینین که کره مبارکها هیچی نکردن.تولیدات انسیاتور بهترین تولیدات کورسی بودند....
 

qaravi

Member
فک کنم مبارک یکی از بهترین سیلمی هایی بود که کره هاش همیشه تو مسابقات اسبدوانی حرف اول را میزد ار جمله اسب های نظام مافی که مبارک هم مال خودش بود مثل زیار شیربانو شیرخان ... ولی حالا این سیلمی دوست داشتنی در پیش ما نیست سال گذشته برا همیشه با این دنیا وداع کرد
 
فک کنم مبارک یکی از بهترین سیلمی هایی بود که کره هاش همیشه تو مسابقات اسبدوانی حرف اول را میزد ار جمله اسب های نظام مافی که مبارک هم مال خودش بود مثل زیار شیربانو شیرخان ... ولی حالا این سیلمی دوست داشتنی در پیش ما نیست سال گذشته برا همیشه با این دنیا وداع کرد
بالاترین امتیاز کورس رو کدوم کره مبارک داره و چند امتیازه؟؟
 

علی اصفهانی

Active member
نقل قول ازآقای عبدالله خان ابراهیمی

آقای عبدالله خان میگفتند چند روز پیش از آقای اردشیرپورمانیان پرسیدن
که آخرین امتیازاصیل چند بوده و بگفته اردشیر امتیازاصیل
یکصدوشصت وهشت امتیازاست ‏.
 

ابوذر

Member
اونها كه مردن رو خدا بيامرزه زنده هارو در يابيد.فكر ميكنيد سيلمي وارداتي كورسي خوب فعلن زنده داريم؟و بهتر از خون خالص ها هستند؟يا نه؟
 
بالا