سمینار سواری استقامت،با حضور مربی تیم ملی دانمارک در یزد

همین دیگه،
کلش رو گفتم تو عنوان!!!

آخرین مهلت 18 آبان.
با اسکان و پذیرایی 3 روزه.
170،000 تومان.

شماره حساب هم اگر کسی خواست بنویسم.
 
بالا