یالان (ابن ممتازه * ایجن رینوبا) م ک 1

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
نام: *یالان
جنسيت: مادیان
رنگ: کرنگ
سال تولد: 1993
شماره داغ :93-260-03
نام مادر: ایجن رینوبا
نام پدر: ابن ممتازه
تيره: سگلاوی آلعبد
توليدات: ندارد
توليد كننده: منتظم
آخرين مالك: منتظم
 
یکی از کره های یالان با سیلمی سزار به نام شهرت
تولید جناب پور محمد ضیا و در تملک باشگاه آریاسبIMG_0396.jpg
 
بالا