گل شیخ

milani

Member
اگه بتونین کمکی بکنین خوشحال میشم.
فقط میدونم مادیانیه که چندین سال پیاپی قهرمان میادین کورس بوده.
اطلاعات؟
 

sevda

Member
فکر کنم مربیم باید ازش خبرداشته باشه.
خبری از محلش دارید یا نه؟
جولان تولید فدراسیونه؟
 
بالا