گلپا سالار

FARZADZARE

Member
گلپا سالار کره(پازن*مدینه)
مقام دوم نریان های دوساله خون خالص ایرانی یزد91
 

s.parizimanesh

Active member
یه کره مادیان هم از پازن و مدینه چند سال پیش سیرجان بود نمیدونم به کی فروختن کسی ازش خبر داره؟؟؟
 

سینا گورانی

Active member
هلهله ساکی (پازن * مدینه ساکی) در تملک اقای نجیب یه کره مادیان از عبودی زیرش است و از کهکشان ابستن است
 

FARZADZARE

Member
گلپا اسب بسیار پر خونیه.تمام اخلاقش عین پازنه.برای زیبایی تهران دارم آمادش میکنم
 
بالا