کلاس طراحی مسیر و پارکورچینی

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
مدرس کلاس آقای علی مهاجر طراح مسیر بین المللی از امارات به منظور برگزاری کلاس دعوت شده بودند.
تعداد 23 شرکت کننده از استانهای تهران، قزوین، همدان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، گیلان، زنجان، خراسان رضوی، یزد و فارس به مدت سه روز در دو بخش تئوری و عملی در کلاس حضور داشتند.
به نامبردگان پس از موفقیت در آزمون مدرک طراحی مسیر درجه 3 و گواهی شرکت اعطا خواهد شد.
 
بالا