کلاس آموزشی طراحی مسیر و پارکورچینی

دومین کلاس آموزشی طراحی مسیر و پارکورچینی در 13 تا 15 مهرماه توسط فدراسون سوارکار برگزار می شود.
rtl_arrow.gif

این کلاس همزمان با مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان پرش با اسب، در محل با شگاه سوارکاری نوروزآباد برگزار خواهد شد.
قسمتی از کارگاه عملی کلاس مزبور در محل این مسابقات صورت خواهد گرفت.
فدراسیون سوارکار نحوه ثبت نام و حضور در کلاس ر به شرح زیر اعلام کرده است:
مهلت ثبت نام : 10 مهر 1389
هزینه ثبت نام : 1000،000ریال
محل ثبت نام : فدراسیون سوارکاری
افراد واجد شرایط در کلاس : شرکت کنندگانی که در دوره قبل مردود شده اند
افرادی که قبلاً توسط فدراسیون سوارکاری دعوت شده اند
لازم به ذکر است که شرط معرفی به کلاسهای سطح 1 بین المللی طراحی مسیسر فدراسیون جهانی که به زودی در کشور برگزار خواهد شد، حضور و قبولی در این کلاسها می باشد.


منبع:فدراسیون سوارکاری