نهمین دوره جام سرهنگ نشاطی

sohrab

Active member
بعد از ظهر جمعه 14 تیر 87 نهمین دوره این رقابت ها را در باشگاه آزمون تماشا کردیم.
امیر حسین جان عکس ها چطور شد؟ ;)
 

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
با عرض معذرت برای دیر شدن عکسها
اسم همه سوارها و اسبها رو نمیدونم
 

پیوست ها

 • S1051113.jpg
  S1051113.jpg
  40.9 کیلوبایت · بازدیدها: 40
 • S1051121.jpg
  S1051121.jpg
  26.4 کیلوبایت · بازدیدها: 29
 • S1051119.jpg
  S1051119.jpg
  32.5 کیلوبایت · بازدیدها: 38
 • S1051116.jpg
  S1051116.jpg
  18.7 کیلوبایت · بازدیدها: 42
 • S1051115.jpg
  S1051115.jpg
  25.5 کیلوبایت · بازدیدها: 34
 • S1051108.jpg
  S1051108.jpg
  18.1 کیلوبایت · بازدیدها: 41

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
اشکان حقیقی
شوی کاسپین پونی
 

پیوست ها

 • S1051133.jpg
  S1051133.jpg
  17.7 کیلوبایت · بازدیدها: 28
 • S1051157.jpg
  S1051157.jpg
  28.7 کیلوبایت · بازدیدها: 27
 • S1051136.jpg
  S1051136.jpg
  24.9 کیلوبایت · بازدیدها: 23
 • S1051135.jpg
  S1051135.jpg
  16.5 کیلوبایت · بازدیدها: 21
 • S1051131.jpg
  S1051131.jpg
  21.1 کیلوبایت · بازدیدها: 22
 • S1051129.jpg
  S1051129.jpg
  16.8 کیلوبایت · بازدیدها: 24

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
1-؟
2-اشکان حقیقی
3-؟
4-ملیکا غروی
5-؟
6-؟
 

پیوست ها

 • S1051181.jpg
  S1051181.jpg
  19.5 کیلوبایت · بازدیدها: 31
 • S1051175.jpg
  S1051175.jpg
  30.7 کیلوبایت · بازدیدها: 41
 • S1051174.jpg
  S1051174.jpg
  32.4 کیلوبایت · بازدیدها: 29
 • S1051171.jpg
  S1051171.jpg
  55.2 کیلوبایت · بازدیدها: 38
 • S1051167.jpg
  S1051167.jpg
  29.7 کیلوبایت · بازدیدها: 35
 • S1051185.jpg
  S1051185.jpg
  67.6 کیلوبایت · بازدیدها: 36

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
1-مسعود مکاری نژاد
2- " "
3-؟
4-؟
5-؟
6-؟
 

پیوست ها

 • S1051188.jpg
  S1051188.jpg
  35.8 کیلوبایت · بازدیدها: 35
 • S1051210.jpg
  S1051210.jpg
  31 کیلوبایت · بازدیدها: 21
 • S1051206.jpg
  S1051206.jpg
  39 کیلوبایت · بازدیدها: 30
 • S1051198.jpg
  S1051198.jpg
  35.3 کیلوبایت · بازدیدها: 20
 • S1051197.jpg
  S1051197.jpg
  34.7 کیلوبایت · بازدیدها: 19
 • S1051189.jpg
  S1051189.jpg
  33.1 کیلوبایت · بازدیدها: 24

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
1-کورش عطایی(عضو انجمن)
2- " "
3-؟
4-؟
5-؟
6-؟
 

پیوست ها

 • S1051238.jpg
  S1051238.jpg
  38.7 کیلوبایت · بازدیدها: 15
 • S1051236.jpg
  S1051236.jpg
  29.8 کیلوبایت · بازدیدها: 17
 • S1051228.jpg
  S1051228.jpg
  38.4 کیلوبایت · بازدیدها: 15
 • S1051224.jpg
  S1051224.jpg
  32.4 کیلوبایت · بازدیدها: 17
 • S1051217.jpg
  S1051217.jpg
  35.6 کیلوبایت · بازدیدها: 18
 • S1051215.jpg
  S1051215.jpg
  32 کیلوبایت · بازدیدها: 20

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
1-؟
2-؟
3-؟
4-هاله نکویی
5-؟
6-ملیکا غروی
 

پیوست ها

 • S1051270.jpg
  S1051270.jpg
  34 کیلوبایت · بازدیدها: 23
 • S1051261.jpg
  S1051261.jpg
  23.6 کیلوبایت · بازدیدها: 23
 • S1051253.jpg
  S1051253.jpg
  26.4 کیلوبایت · بازدیدها: 16
 • S1051260.jpg
  S1051260.jpg
  29 کیلوبایت · بازدیدها: 28
 • S1051252.jpg
  S1051252.jpg
  42.1 کیلوبایت · بازدیدها: 15
 • S1051241.jpg
  S1051241.jpg
  28.5 کیلوبایت · بازدیدها: 17

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
1-اشکان حقیقی
2-؟
3-؟
4-؟
5-؟
6-؟
 

پیوست ها

 • S1051375.jpg
  S1051375.jpg
  33.8 کیلوبایت · بازدیدها: 11
 • S1051372.jpg
  S1051372.jpg
  25.4 کیلوبایت · بازدیدها: 12
 • S1051368.jpg
  S1051368.jpg
  29.7 کیلوبایت · بازدیدها: 12
 • S1051365.jpg
  S1051365.jpg
  23.5 کیلوبایت · بازدیدها: 11
 • S1051360.jpg
  S1051360.jpg
  30.1 کیلوبایت · بازدیدها: 12
 • S1051359.jpg
  S1051359.jpg
  24.3 کیلوبایت · بازدیدها: 14

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
1-؟
2-؟
3-کورش عطایی
4-؟
5-مسعود مکاری نژاد
6-؟
 

پیوست ها

 • S1051403.jpg
  S1051403.jpg
  40.2 کیلوبایت · بازدیدها: 16
 • S1051398.jpg
  S1051398.jpg
  28 کیلوبایت · بازدیدها: 17
 • S1051393.jpg
  S1051393.jpg
  34.7 کیلوبایت · بازدیدها: 15
 • S1051389.jpg
  S1051389.jpg
  40.9 کیلوبایت · بازدیدها: 13
 • S1051380.jpg
  S1051380.jpg
  38 کیلوبایت · بازدیدها: 12
 • S1051377.jpg
  S1051377.jpg
  31 کیلوبایت · بازدیدها: 11

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
1-هاله نکویی
2-
3-
4-
5-مسعود مکاری نزاد
6-
 

پیوست ها

 • S1051409.jpg
  S1051409.jpg
  27 کیلوبایت · بازدیدها: 11
 • S1051405.jpg
  S1051405.jpg
  27.2 کیلوبایت · بازدیدها: 15
 • S1051411.jpg
  S1051411.jpg
  39.1 کیلوبایت · بازدیدها: 17
 • S1051434.jpg
  S1051434.jpg
  33.8 کیلوبایت · بازدیدها: 13
 • S1051430.jpg
  S1051430.jpg
  26 کیلوبایت · بازدیدها: 17
 • S1051424.jpg
  S1051424.jpg
  21.8 کیلوبایت · بازدیدها: 10

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
1-مسعود مکاری نژاد
2-
3-داود بهرامی
4- " "
5-مجید شریفی
6-
 

پیوست ها

 • S1051456.jpg
  S1051456.jpg
  27.8 کیلوبایت · بازدیدها: 14
 • S1051466.jpg
  S1051466.jpg
  24 کیلوبایت · بازدیدها: 10
 • S1051448.jpg
  S1051448.jpg
  37.7 کیلوبایت · بازدیدها: 13
 • S1051447.jpg
  S1051447.jpg
  25.5 کیلوبایت · بازدیدها: 8
 • S1051443.jpg
  S1051443.jpg
  36.6 کیلوبایت · بازدیدها: 10
 • S1051439.jpg
  S1051439.jpg
  31.1 کیلوبایت · بازدیدها: 8

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
1-؟
2- خوشدل
3-ملیکا غروی
4- " "
5- " "
6-کامبیز وجدانی و مجید شریفی
 

پیوست ها

 • S1051491.jpg
  S1051491.jpg
  32.6 کیلوبایت · بازدیدها: 22
 • S1051486.jpg
  S1051486.jpg
  32.2 کیلوبایت · بازدیدها: 13
 • S1051482.jpg
  S1051482.jpg
  37.5 کیلوبایت · بازدیدها: 16
 • S1051481.jpg
  S1051481.jpg
  29.4 کیلوبایت · بازدیدها: 18
 • S1051474.jpg
  S1051474.jpg
  27.1 کیلوبایت · بازدیدها: 13
 • S1051472.jpg
  S1051472.jpg
  35 کیلوبایت · بازدیدها: 12

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
1-شراگیم حبیبی, علیرضا خوشدل,؟
2-؟
3-؟
4-کامبیز وجدانی
5-هاله نکویی
6-؟
 

پیوست ها

 • S1051496.jpg
  S1051496.jpg
  31.5 کیلوبایت · بازدیدها: 20
 • S1051505.jpg
  S1051505.jpg
  21.3 کیلوبایت · بازدیدها: 18
 • S1051504.jpg
  S1051504.jpg
  22.6 کیلوبایت · بازدیدها: 25
 • S1051503.jpg
  S1051503.jpg
  23.4 کیلوبایت · بازدیدها: 18
 • S1051502.jpg
  S1051502.jpg
  32.8 کیلوبایت · بازدیدها: 16
 • S1051501.jpg
  S1051501.jpg
  25.4 کیلوبایت · بازدیدها: 17

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
1-داود بهرامی
2-مجید شریفی
3- " "
4-دختر جناب سرهنگ نشاطی در حال توزیع جوایز
5-؟
6-؟
 

پیوست ها

 • S1051528.jpg
  S1051528.jpg
  34 کیلوبایت · بازدیدها: 19
 • S1051522.jpg
  S1051522.jpg
  20.3 کیلوبایت · بازدیدها: 15
 • S1051513.jpg
  S1051513.jpg
  14.1 کیلوبایت · بازدیدها: 19
 • S1051510.jpg
  S1051510.jpg
  13.5 کیلوبایت · بازدیدها: 7
 • S1051508.jpg
  S1051508.jpg
  24 کیلوبایت · بازدیدها: 7
 • S1051506.jpg
  S1051506.jpg
  23.1 کیلوبایت · بازدیدها: 11

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
1-مجید شریفی
2-شراگیم حبیبی
3-کامبیز وجدانی
4-؟
5-داود بهرامی
6-کوچولو اینجا چکار میکنی؟
 

پیوست ها

 • S1051560.jpg
  S1051560.jpg
  27.5 کیلوبایت · بازدیدها: 12
 • S1051557.jpg
  S1051557.jpg
  22.9 کیلوبایت · بازدیدها: 14
 • S1051552.jpg
  S1051552.jpg
  22.1 کیلوبایت · بازدیدها: 12
 • S1051541.jpg
  S1051541.jpg
  10.7 کیلوبایت · بازدیدها: 12
 • S1051538.jpg
  S1051538.jpg
  19.7 کیلوبایت · بازدیدها: 14
 • S1051530.jpg
  S1051530.jpg
  30.4 کیلوبایت · بازدیدها: 11
بالا