نتایج هفته پنجم کورس اسب عرب یزد 9/2/1390

گروه یک:
1.فردخت (سزار*هوریناز)
2.رامسس رشیدی(مبارک*لهبه)
3.ذکریا رفیع(ناردانه*کتایون)
4.فریاد پازن(پازن لرستان*بی بی بعلبک)


گروه دو:
1.فیصل بیک(پازن لرستان*والمیرا)
2.قفقاز رضائی(یل پهلوان*نزهه)
3.قائم مقام(براری*ازالیا)
4.ققنوس موسوی(یوشکا*الوند غمخوار)


گروه سه:
1.غیور خان(یل پهلوان*مشکی بانو)
2.فراسب(هماورد*نسیم)
3.غمگسار(وصف*دالاهو)


گروه چهار:
1.فروردین بیک(پازن لرستان*لیله عبد)
2.شاهنشاه رفیع(حافظ رفیع*احلام)
3.قندور(براری*چیترا)
4.شیما(یافته*حبابه)
در گروه چهارم رقابت بسیار جذاب و دیدنی بود،جای همه خالی.
3 اسب اول با اختلاف یک پوزه(!!!) صاحب این مقام ها شدند.
 
گروه یک:
1.فردخت (سزار*هوریناز)
2.رامسس رشیدی(مبارک*لهبه)
3.ذکریا رفیع(ناردانه*کتایون)
4.فریاد پازن(پازن لرستان*بی بی بعلبک)


گروه دو:
1.فیصل بیک(پازن لرستان*والمیرا)
2.قفقاز رضائی(یل پهلوان*نزهه)
3.قائم مقام(براری*ازالیا)
4.ققنوس موسوی(یوشکا*الوند غمخوار)


گروه سه:
1.غیور خان(یل پهلوان*مشکی بانو)
2.فراسب(هماورد*نسیم)
3.غمگسار(وصف*دالاهو)


گروه چهار:
1.فروردین بیک(پازن لرستان*لیله عبد)
2.شاهنشاه رفیع(حافظ رفیع*احلام)
3.قندور(براری*چیترا)
4.شیما(یافته*حبابه)
در گروه چهارم رقابت بسیار جذاب و دیدنی بود،جای همه خالی.
3 اسب اول با اختلاف یک پوزه(!!!) صاحب این مقام ها شدند.


واقعا الان آدم نقش حساس پوزه در اسب رو درک میکنه :winksmiley02:
 
بالا