نتایج هفته سوم کورس اسب عرب یزد26/1/1390

گروه اول رو نبودم.
جایزه به 3 اسب اول تعلق میگیره.


گروه دوم:
1.شجاع لرستان سورن*پریسا
2.غرش نور جنبش*جلوه گر
3.ققنوس موسوی یوشکا*الوند غمخوار
4.شاهین رازی گبری*پرنسسگروه سوم:
1.قلندر میر یزد برفین*سروانه
2.غیورخان یل پهلوان*مشکی بانو
3.شروین چناران*یاقوتگروه چهارم:
1.غوغا گل آری تبوک*ستایش
2.شمیم مصدق نسیم*شادقدم
3.رعد بیک پازن لرستان*غزال لرستانگروه پنج:
1.خروش میر یزد پازن لرستان*بی بی بعلبلک
2.دماوند رفیع برفین*نازی ابیه
3.رابین گل آری برفین*تسلیم
 
آخرین ویرایش:
هفته های قبل رو ندارم .
اما سعی میکنم هفته هایی که حضور دارم رو حتما بگذارم.