مصاحبه آقای دکتر واردی نایب رئیس فدراسیون سوارکاری

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
مصاحبه آقای دکتر واردی نایب رئیس فدراسیون سوارکاری

خبرنگار:جناب آقای دکتر واردی خود را معرفی وسمتهای خود را بیان فرمائید:
جواب: من سید زین العابدین واردی کولاری و آخرین سمت بعنوان مدیر کل امور انجمنها شهرداری در وزارت کشور بوده ام با همین سمت بازنشته شده و سپس در سازمان ورزش تحت عنوانهای مختلف خدمتگزار بوده ام.
خبرنگار:جناب آقای دکتر واردی مدت چهار سال فعالیت اسبدوانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
جواب:در این مدت حتی یکدوره اسبدوانی کشور به تأخیر و تعویق نیافتاده و در این دوران برابر تقویم ورزشی سالیانه مسابقات اسبدوانی انجام شده و موجب خرسندی همه دوستداران اسب بوده است و علاوه بر آن به استناد اعداد و ارقام اسبدوانی کشور در چهار سال گذشته چه از لحاظ کمی و کیفی رشد قابل ملاحظه ای را داشته است در یکی دو سال اخیر از انضباط بسیار بالایی هم برخوردار بوده است ضمن اینکه علاوه بر برگزاری مسابقات کشوری در گنبد کاووس - بندر ترکمن و تهران که به مرحله اجرا گذاشته شده از اسبدوانی منطقه ای و عشایری هم فدراسیون غافل نبوده و مازاد بر آنها مسابقات اسبدوانی نژاد خالص ترکمن که سالها اجرا نمی شده به مرحله اجرا درآمد و در بعضی از موارد مسابقات اسبچه خزر در مجموعه نوروزآباد تهران نیز داشته ایم . رویهم رفته مسابقات اسبدوانی کشور با شورو شوق علاقمندان بر طبق تقویم ورزشی فدراسیون به مرحله اجرا درآمده است .
خبرنگار: وضعیت میدانهای اسبدوانی از نظر فدراسیون بایستی چه وضعیتی داشته باشد؟آیا در اختیار فدراسیون یا تربیت بدنی یا بخش خصوصی باشد ؟
جواب: حدود سه سال پیش، بهره برداری مجموعه های سوارکاری گنبد - بندر ترکمن- نوروزآباد - شهدای تهران طی قراردادی به مدت ده سال از طرف شرکت تجهیز به فدراسیون سوارکاری واگذار شد که فدراسیون سوارکاری با مشارکت بخش خصوصی شرکتی تشکیل و بازسازی مجموعه ها را آغاز نمود . پس از تحولات و تغییرات در مدیریت شرکت تجهیز (شرکت توسعه اماکن ورزشی) مدیران جدید شرکت توسعه با قرارداد منعقده ، اظهار مخالفت نموده و بعد از آن همه چیز به حال تعلیق درآمده و فعلاً بلاتکلیف است . اخیراً اطلاع حاصل شد که در نظر دارند مجموعه های مذکور را به هیئت های سوارکاری یا ادارات تربیت بدنی واگذار نمایند که این امر با کاهش تصدی گری دولت و نفس خصوصی سازی منافات دارد زیرا نه هیئت سوارکاری، نه تربیت بدنی بخش خصوصی تلقی می شود ، واین سازمانها فاقد هرگونه امکانات برای بازسازی مجموعه ها می باشند تنها راه چاره بازسازی مجموعه ها و حفظ ونگهداری آن واگذاری بهره برداری آن در مدت مشخص به بخش خصوصی است البته با مشارکت و نظارت فدراسیون که متولی ورزش سوارکاری اسبدوانی می باشد. زیرا باید در واگذاری مجموعه ها و بهره برداری از آنها ، محوریت پرورش اسب و ورزش سوارکاری و اسبدوانی حفظ شود و از طرفی دیگر برطبق مصوبه سال هفتادوهفت شورای عالی اداری که در زمان خود حکم مصوبه هیئت دولت را داشته است تولید ، تکثیر و اصلاح نژاد ، شناسایی نژادهای اسبهای اصیل ایرانی ضمن انجام مسابقات به فدراسیون سوارکاری محول گردید به هر حال این فدراسیون مسئولیت انجام این وظایف قانونی را دارد . آیا فدراسیون برای انجام وظایف و مسئولیت محوله نیاز به مکانی ندارد؟ ما معتقدیم نحوه واگذاری مجموعه ها باید به نحوی صورت گیرد که مانع از انجام وظایفی که قانون برای فدراسیون احصاء کرده ، نباشد ضمن اینکه هرگونه تغییر در مصوبه فوق نیاز به مصوبه جدید از ناحیه ارگان و مقام هم ارز آنرا دارد.
خبرنگار:چرا خرید و فروش اسب از رونق کافی برخوردار نیست و چه راه حلی پیشنهاد می کنید ؟
جواب: یکی از مشکلهای موجود در معاملات اسب عدم وجود بازار مشخص و تشکیلات ساماندهی شده برای این امر می باشد در کشورهایی که در این زمینه پیشرفتهایی حاصل کرده اند تشکیلات سازماندهی شده اهم از خصوصی و دولتی وجود دارد که هر صاحب اسبی برای عرضه اسب خود به بازار فروش به آن تشکیلات مراجعه می نماید. آن سازمان در هر سال در فصول خاص با اجرای مراسم حراج ،اسبهای سپرده شده از سوی مردم را به معرض فروش می گذارند در چنین صورتی بحث مقبون شدن برای خریدار و فروشنده و بحث نبودن تبارنامه اسب برای هر دوطرف متفی است در کشور ما بعلت نبودن چنین تشکیلاتی ما اطلاع کاملی از معاملات اسب نداریم .مگر موقعی که برای تغییر نام مالک اسب به مرکز تبارنامه (معاونت فنی) مراجعه می نماید که این مراجعه هم بلافاصله بعد از معامله یا حتی سالها بعد از آن ممکن است صورت نپذیرد . با توجه به مراتب فوق برگزاری اولین حراج از طرف معاونت اسبدوانی فدراسیون در دستور کار قرار گرفت که البته این اسبها متعلق به شخص یا شرکت ایشان می باشد ولی منافع حاصله در حراج در مصرف تامین هزینه های اسبدوانی تهران خواهد رسید در واقع اولین حراج آزمایشی است برای بوجود آوردن تشکیلاتی که قبلاً عرض شد.
خبرنگار: آیا حراجهای مشابه برای فروشندگان اسب در آینده سازماندهی خواهد شد یا نه؟
جواب: بنابر این داریم که در آینده در تهران و سایر مراکز اسب خیز چنین برنامه ای را اجرا نماییم که هر کس مایل باشد بتواند برای فروش اسب خود یا خرید اسب به آن مرکز مراجعه نماید. در آینده نزدیک چنین تشکیلاتی با مشارکت بخش خصوصی و معاونت اسبدوانی بوجود خواهد آمد.
خبرنگار: آقای دکتر فکر می کنید اولین حراج چه زمانی باشد؟
جواب: حتماً از معاونت اسبدوانی خواهیم خواست که در فصل پاییز تهران دومین حراج برای اسبها برگزار شود.
خبرنگار: چه توصیه ای برای این امر دارید؟
جواب: بالاخره باید این سازمان تشکیل شود و این نیاز روز است بنابراین خریداران و فروشندگان بایستی با سازمان حراج همکاری نمایند تا شکل صحیح بگیرد و راه بازار هموار شود.
خبرنگار: وضعیت مسابقات اسبدوانی در حال حاضر به چه نحو است و وضعیت درآمد وهزینه آن چگونه است؟
جواب: مسابقات اسبدوانی در حال حاضر توسط معاونت اسبدوانی انجام می شود و هزینه های آن توسط معاونت پرداخت شده است و با مدیریت خوب آقای خراسانی درآمد و هزینه های گنبد در بهار سال جاری (86) برابر بوده است و تراز مالی هم در دفترچه مسابقات نوشته شده است.
خبرنگار: آقای دکتر آیا شخص خاصی بر درآمد و هزینه ها نظارت دارد؟
جواب: ریز کلیه هزینه ها، درآمد ، کنترل و بارها از طرف معاونت خواستار حسابرسی شده است ولی نیاز نبوده چون کلیه وجوه دریافتی توسط عوامل اجرایی جمع آوری و هزینه ها هم براساس اسناد مثبته و مورد تأئید انجام می شود و به امضاء مدیر مجموعه وحسابدار می رسد و هر هفته نیز خلاصه گردش آن به فدراسیون می رسد.
خبرنگار: آقای دکتر در حال حاضر جواب سوال خود را دریافت نکرده ام بطور شفاف تر بفرمائید مجری مسابقات چه کسی است؟
جواب: چطور جواب خود را دریافت نکرده اید عرض کردم مجری مسابقات اسبدوانی، معاونت اسبدوانی است و چنانچه کسری بیاورد باید از جیبش روی اینکار بگذارد.
خبرنگار: آیا اگر شخص دیگری بخواهد مجری شود این امکان برای او فراهم است؟
جواب: بله - استقبال می کنیم چندین بار هم خود معاونت در دفترچه ها و در سایت نیز یادآور شده است که هر کس بخواهد مجری مسابقات شود استقبال می کنیم باید طرح خود را ارائه تا با مطالعه آن و تصویب آن و رفع اشکالات احتمالی با انعقاد قرار واجرای مسابقات را به او واگذاری نمائیم.
خبرنگار: آن موقع نقش فدراسیون چیست ؟
جواب: البته هرکس که بخواهد مسابقات را اجرا نماید حتماً بایستی با نظارت کامل فدراسیون و معاونت اسبدوانی و براساس مفاد قرارداد اجرا شود .
خبرنگار: آیا طرحی برای افزایش جوایز مسابقات اسبدوانی دارید؟
جواب: بله چند طرح در دست مطالعه است و همین اخیراً در بندر ترکمن بعلت افزایش درآمد جوایز را حدود 25% افزایش داریم.
خبرنگار: آقای دکتر مسابقات اسبدوانی تهران چه زمانی شروع و چند هفته است؟
جواب: البته براساس برنامه طرح ریزی شده و جلسه ای که در 86/4/17 در تالار مهربانی مجموعه انقلاب بود و عده ای از اسبدوستان تهرانی بودند قرار شد که میدان نوروزآباد اصلاحاتی انجام و مسابقات از دوم شهریور ماه شروع شود و عده ای از آقایان هم تعهداتی را برای انجام این امر قبول نمودند.
خبرنگار: آقای دکتر بعنوان آخرین سؤال بفرمائید آیا فدراسیون برای خصوصی سازی آمادگی دارد؟
جواب: بارها اعلام داشته ایم - طرحیهای خود را ارائه نمایند ،ما آمادگی کامل برای اجرای این امر را داریم. موفق باشید.
 

پیوست ها

  • varedi_01.jpg
    varedi_01.jpg
    6.2 کیلوبایت · بازدیدها: 10

علی اصفهانی

Active member
کاش خودشون هم تو سایت میومدن .
خیلی دلم میخواست بدونم خودشون تو چه رشته ای بیشترین علاقه رو دارن و چه نژاد اسبی رو نگهداری میکنن .
 

salimi

Member
کاش خودشون هم تو سایت میومدن .
خیلی دلم میخواست بدونم خودشون تو چه رشته ای بیشترین علاقه رو دارن و چه نژاد اسبی رو نگهداری میکنن .[/Q``
شاید بتونم جوابتونو بدم چون تا حدودی ایشان را میشناسم و با هم صحبت کردیم البته بعدا میپرسم ولی فکر کنم ایشان به استقامت و اسبهای اصیل وبومی ایرانی علاقه دارند و اسبی هم ندارند
 

علی اصفهانی

Active member
کاش خودشون هم تو سایت میومدن .
خیلی دلم میخواست بدونم خودشون تو چه رشته ای بیشترین علاقه رو دارن و چه نژاد اسبی رو نگهداری میکنن .[/Q``
شاید بتونم جوابتونو بدم چون تا حدودی ایشان را میشناسم و با هم صحبت کردیم البته بعدا میپرسم ولی فکر کنم ایشان به استقامت و اسبهای اصیل وبومی ایرانی علاقه دارند و اسبی هم ندارند

ممکنه بپرسید لطفا" ؟ ممنون میشم .
چون بنظرم یه خورده عجیب میاد که یه مقام بالای فدراسیون سوارکاری اسب نداشته باشه .فکر کنم اشتباه میکنید .

شاید قبلا اسب داشتن ولی الان دیگه ندارن .
 
بالا