مسابقه زیبایی اسب اصیل عرب کردان 1392(جام فرر)

مسابقه زیبایی قهرمانی کشور جام فرر( ferrer Ecaho show ) در تاریخ 17 و 18 و 19 مهر ماه 1392 کردان در باشگاه آرش برگزار میشود. جهت ثبت نام با شماره 09351183071 آقای حسین دربهانیا شماره گیری فرمایید.....
 
فدراسیون سوارکاری در نظر دارد چهارمین جشنواره زیبائی اسب اصیل عرب در سال ۱۳۹۲ را تحت عنوان قهرمانی کشور جام فرر و زیر نظر ecaho برگزار نماید. این جشنواره از تاریخ ۱۷ لغایت ۱۹ مهرماه در باشگاه سوارکاری آرش، شهرستان ساوجبلاغ، استان البرز برگزار می گردد.


- مهلت ثبت نام از صبح روز چهارشنبه ۹۲/۷/۳ تا ساعت ۱۶/۰۰ روز چهارشنبه ۹۲/۷/۱۰ خواهد بود.

لازم به ذکر است بعد از پایان مهلت مقرر ثبت نام تحت هیچ شرایطی اسبی وارد دفترچه نخواهد شد.

- مبلغ ثبت نام دومیلیون ریال و فقط از طریق واریز به حساب بانک اقتصاد نوین به نام فدراسیون سوارکاری به شماره ۸۹۹۲-۴۵۴۱-۱۲۱۱-۶۲۷۴ انجام خواهد پذیرفت.

- حضور کلیه اسبهای وارداتی در جشنواره، فقط با ارائه تأییدیه صادرات اسبها از کشور مبدأ و منوط به تأیید شورای تبارنامه فدراسیون سوارکاری خواهد بود.

- همراه داشتن پاسپورت اسبهای وارداتی و داخلی ۴سال به بالا الزامی خواهد بود. در غیر اینصورت از حضور اسبها در میدان جلوگیری خواهد شد.

- جهت انجام امور ثبت نام با شماره تلفن ۰۹۱۶۱۱۸۳۰۷۱ آقای حسین دربهانی تماس حاصل فرمائید.

- اسکان اسبهای شرکت کننده در جشنواره همان روز در داخل باکسهای باشگاه آرش خواهد بود و در روزهای قبل از برگزاری نگهداری اسبها به عهده مالکین خواهد بود.

- همراه داشتن برگ سلامت دامپزشکی جهت تمامی اسبها ضروری است.


نحوه انجام تبلیغات در جشنواره
- صفحه کامل داخل دفترچه ده میلیون ریال

- ۲ عدد بنر داخل میدان ابعاد ۴۰۰ × ۱۸۰ پانزده میلیون ریال

- نمایش اسب در داخل میدان ده میلیون ریال

- غرفه تبلیغاتی پانزده میلیون ریال


جوایز هر گروه
مقام اول: کاپ قهرمانی کشور، مدال قهرمانی، تندیس جام، حکم، رزت، گل قهرمانی
مقام دوم: مدال نقره، تندیس جام، حکم، رزت
مقام سوم: مدال برنز، تندیس جام، حکم، رزت

اسامی کمیته داوان:
خانم میکلا ویدنر از کشور آلمان، آقای جرزی بیال بوک از کشور لهستان و آقای احمد صبحی احمد حمزه

dc جشنواره: خانم ملک ابن عمرو از کشور مراکش

سرکلانتر میدان: آقای سهیل صنعتی


منبع سایت فدراسیون سوارکاری
 
دوستان کسی این داوران ایرانی رو میشناسه که عملکردشون چطوره؟؟؟؟
آخه اصولا از داوران ایرانی زیاد تعریف نمیکنن.........
 

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
نتایج روز اول مسابقات :
گروه 1)کره مادیانهای خالص ایرانی یکساله
مقام اول: مروانه تانیا به مالکیت تانیا شول
مقام دوم: می نارنج به مالکیت شهاب شهاب پور
گروه 2) کره مادیانهای خالص ایرانی دوساله
مقام اول: لطیفه مهراسب به مالکیت معینی
مقام دوم: لیلا ضیا به مالکیت حسن تیزرو
فینال کره مادیانهای جوان خالص ایرانی یک ساله و دوساله
مقام اول: مروانه تانیا به مالکیت تانیا شول
مقام دوم: لطیفه مهر اسب به مالکیت معینی
مقام سوم: لیلا ضیا به مالکیت حسن تیزرو
گروه 3) کره مادیانهای (آیندگان) خالص ایرانی
مقام اول: نارنج به مالکیت امیر امیری
گروه 4) کره نریانهای آیندگان خالص ایرانی
مقام اول: نرمانشیر به مالکیت معینی
گروه 5) مادیانهای چهارسال به بالا خالص ایرانی
مقام اول: خوز به مالکیت نظام ماافی
مقام دوم: فروزان کردان به مالکیت معینی
فینال مادیانهای چهارساله به بالا خالص ایرانی
مقام اول: خوز به مالکیت نظام ما افی
مقام دوم: فروزان کردان به مالکیت معینی
گروه 6) کره نریانهای یک ساله خالص ایرانی
مقام اول: مروان العرب به مالکیت کمال طاهر دغاغله
گروه 7) کره نریانهای دوساله خالص ایرانی
مقام اول: لالار عقیلی به مالکیت مسعود قاسمی
مقام دوم: لون لرستان به مالکیت مسعود قاسمی
گروه 8) کره نریانهای سه ساله خالص ایرانی
مقام اول: گیبر بیک به مالکیت فاطمه دهقان پور
فینال کره نریانهای یک ساله، دوساله، سه ساله خالص ایرانی
مقام اول: گیبربیک به مالکیت فاطمه دهقان پور
مقام دوم: لالار عقیلی به مالکیت مسعود قاسمی
مقام سوم: لون لرستان به مالکیت مسعود قاسمی
گروه 9) نریانهای 4 تا 6 ساله خالص ایرانی
مقام اول: فدلک به مالکیت علیزاده
مقام دوم: کوهیار پارسیا به مالکیت حسین خادمی
مقام سوم: قاصد پارسیا به مالکیت فواد اکبری
گروه 10) نریانهای 7 سال به بالا خالص ایرانی
مقام اول: پاسارگاد لرستان به مالکیت ابوالفضل بهادرانی
مقام دوم: خسرو به مالکیت قوامی
مقام سوم: دلیر شوشتر به مالکیت عادل گل محمدی
فینال نریانهای 4 تا 6 سال و 7 سال به بالا خالص ایرانی
مقام اول: پاسارگاد لرستان به مالکیت ابوالفضل بهادرانی
مقام دوم: فدلک به مالکیت علیزاده
مقام سوم: کوهیار پارسیا به مالکیت حسین خادمی
 

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
نتایج روز دوم مسابقات
گروه 11) مادیانهای یک ساله "خردسال" ایکاهو
کلاس (a)
11 مقام اول: مایا پیانا به مالکیت نگار فروتن
مقام دوم: ماه صنم ستوده نیا به مالکیت حمید دهقانپور
مقام سوم: ملودی مسلمیان به مالکیت وحید مسلمیان
گروه 11) مادیانهای یک ساله "خردسال" ایکاهو کلاس
(a)11 "غرور ملی" مقام اول: ماه صنم ستوده نیا به مالکیت حمید دهقانپور
مقام دوم: ملودی مسلمیان به مالکیت وحید مسلمیان
مقام سوم: مایسانا به مالکیت مهدی کاووسی
گروه 11) مادیانهای یک ساله "خردسال" ایکاهو کلاس (b) 11
مقام اول: میاساتاراز به مالکیت وحید مسلمیان
مقام دوم: میترا اشیرف به مالکیت جعفری
مقام سوم: ماهک دربهان به مالکیت سعید صدقی
گروه 11) مادیانهای یک ساله "خردسال" ایکاهو کلاس (b) 11 "غرور ملی"
مقام اول: مونیکا کردان به مالکیت احسان صنعتی
مقام دوم: ماهوران میرلان به مالکیت فرشاد ادبی
مقام سوم: ماندانا به مالکیت دارپویی و دوست محمدی
گروه 12) مادیانهای دو ساله "خردسال" ایکاهو
مقام اول: پرلیتا به مالکیت عسکری
مقام دوم: لیزا ستوده نیا به مالکیت حدیث سرضعیم
مقام سوم: لطیفه به مالکیت محمد نیک روان
گروه 12) مادیانهای دوسال "خردسال" ایکاهو "غرور ملی"
مقام اول: لیزا ستوده نیا به مالکیت حدیث سرضعیم
مقام دوم: لمیس حفایی به مالکیت مهدی رجب حسینی
مقام سوم: لوژیان خزل 56 به مالکیت مروارید کیش
گروه 13) مادیانهای سه سال "خردسال" ایکاهو
مقام اول: ثریا بای اشیرف به مالکیت مهدی کردونی
مقام دوم: مورانو به مالکیت مزرعه مجنون
مقام سوم: فارامی به مالکیت رضا خلج
گروه 13) مادیانهای سه سال "خردسال" ایکاهو (فینال)
مقام اول: میاساتاراز به مالکیت وحید مسلمیان
مقام دوم: ثریا بای اشیرف به مالکیت مهدی کردونی
مقام سوم: پرلیتا به مالکیت عسکری
گروه 13) مادیانهای سه سال "خردسال" ایکاهو (فینال غرور ملی)
مقام اول: لیزا ستوده نیا به مالکیت حدیث سرضعیم
مقام دوم: گوهر ناز به مالکیت نظام مافی
مقام سوم: ماه صنم ستوده نیا به مالکیت حمید دهقانپور
گروه 14) کره مادیانهای آیندگان ایکاهو گروه "a"
مقام اول: نایاب به مالکیت آقای محمدزاده
مقام دوم: نگین جی به مالکیت آقای گرامی نژاد
مقام سوم: ناتالیا زینلی به مالکیت ابوالفضل امینی
گروه 14) کره مادیانهای آیندگان ایکاهو گروه "b"
مقام اول: ناتالی به مالکیت دانیال جباری
مقام دوم: ناریا به مالکیت علیرضا پاکخواه
مقام سوم: نیلامی به مالکیت عسل پورمحمد
گروه 15) کره نریانهای آیندگان "خردسال" ایکاهو
مقام اول: نوبل ستوده نیا به مالکیت راشد حاجی محمد حسینی
مقام دوم: نارین به مالکیت محمد عسکری
مقام سوم: ناتی بوی ستوده نیا به مالکیت راشد حاجی محمدحسینی
گروه 16) مادیانهای 4-6 سال "بزرگسال" ایکاهو
مقام اول: کلوئه به مالکیت آقای گرامی نژاد
مقام دوم: مارپیوسارینا به مالکیت دانیال جباری
مقام سوم: مگنولیاوا به مالکیت الهه عسگری
گروه 17) مادیانهای 7 سال به بالا " بزرگسال" ایکاهو
مقام اول: ای جی لیلا به مالکیت مزرعه مجنون
مقام دوم: آفرودیتا به مالکیت وحید مسلمیان
مقام سوم: فینیشن جی به مالکیت حسن جنانی
فینال مادیانهای 4-6 سال و 7سال به بالا ایکاهو
مقام اول: ای جی لیلا به مالکیت مزرعه مجنون
مقام دوم: آفرودیتا به مالکیت وحید مسلمیان
مقام سوم: کلوئه به مالکیت آقای گرامی نژاد
 

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
نتایج روز سوم مسابقات
گروه 18 ) نریانهای جوان یک سال کلاس a
مقام اول مینیاتور فیض به مالکیت فرناز فیض عسکری
مقام دوم مدعی به مالکیت محمد عسکری
مقام سوم مرحبا به مالکیت مهدی اسدی
گروه 18 ) نریانهای جوان یک ساله کلاس a ( غرور ملی )
مقام اول مدعی به مالکیت مهدی عسکری
مقام دوم مرحبا به مالکیت مهدی اسدی
مقام سوم ماندگار ممتاز به مالکیت حمید عزیزی
گروه 18 ) نریانهای جوان یک ساله کلاس b
مقام اول مگنوم سایکی جونیور به مالکیت گرامی نژاد
مقام دوم محند الماس به مالکیت حمید رضا زینلی
مقام سوم مهر بابا رفیع به مالکیت مهران مهد رضالو
گروه 18 ) نریانهای جوان یک ساله کلاس b
مقام اول مگنوم سایکی جونیور به مالکیت گرامی نژاد
مقام دوم مهر بابارفیع بع مالکیت مهران محمدرضالو
مقام سوم میباخ ستوده نیا به مالکیت شهرام بزلیان
گروه 19 ) نریانهای جوان دوساله
مقام اول نسج ال جارش به مالکیت حسن جنانی
مقام دوم لژیون مهراسب به مالکیت فواد اکبری
مقام سوم لیدر الماس به مالکیت انتظاری
گروه 19 ) نریانهای جوان دوساله " غرور ملی "
مقام اول لوژیون مهراسب به مالکیت فواد اکبری
مقام دوم لیون به مالکیت منصور مزینانی
مقام سوم لرشاه به مالکیت حسین قاسمی
گروه 20 ) نریانهای جوان سه ساله
مقام اول گرانیت مهراسب به مالکیت علی معینی
مقام دوم موراناز هسین به مالکیت رضا انتظاری
مقام سوم گشتاسب ستوده نیا به مالکیت شاهین حامد علی
گروه 20 ) کلاس نریانهای جوان سه ساله ( غرور ملی )
مقام اول گرانیت مهر اسب به مالکیت علی معینی
مقام دوم گلادیاتور به مالکیت ارمان پاشازاده
مقام سوم گودرز شریف به مالکیت اصغر محمدپور
فینال نریانهای یک ، دو و سه ساله
مقام اول سنج ال جارش به مالکیت حسن جنانی
مقام دوم موراناز هسین به مالکیت رضا انتظاری
مقام سوم گرانیت مهر اسب به مالکیت علی معینی
فینال غرور ملی نریانهای یک ، دو و سه ساله
مقام اول گرانیت مهر اسب به مالکیت علی معینی
مقام دوم لوژیون مهر اسب به مالکیت فواد اکبری
مقام سوم مگنوم سایکی جونیور به مالکیت گرامی نژاد
گروه 21 ) نریانهای جوان 4 تا 6 ساله
مقام اول گوستاو به مالکیت زنده یاد علی حلفی
مقام دوم اس اس بیجو به مالکیت شمس
مقام سوم امیر سعدون به مالکیت سعید صدقی
گروه 21 ) نریانهای جوان 4 تا 6 ساله " غرور ملی "
مقام اول فهد به مالکیت علی اصغر نژاد
گروه 22 ) کلاس نریانهای 7 ساله به بالا
مقام اول ام ال باربادوس به مالکیت مهدی پور محمد
مقام دوم شارد ابن اسکایپ به مالکیت روزبه طاهری
مقام سوم شیبان کردان به مالکیت صدالله جمعدلو
گروه 22 ) نریانهای 7 ساله به بالا " غرور ملی "
مقام اول شیبان کردان به مالکیت صدرالله جمعدار
مقام دوم پنجشیر به مالکیت بابک خماتچی
فینال نریانهای 4 تا 6 سال و 7 ساله به بالا
مقام اول ام ال باربادوس به مالکیت مهدی پور محمد
مقام دوم گوستاو به مالکیت زنده یاد علی حلفی
مقام سوم اس اس بیجو به مالکیت شمس
فینال غرور ملی نریانهای 4 تا 6 ساله و 7 سال به بالا
مقام اول شیبان کردان به مالکیت صدرالله جمعدار
مقام دوم فهد به مالکیت علی اصغر نژاد
مقام سوم پنجشیر به مالکیت بابک خماتچی
 
بالا