مسابقات کورس بهاره استان یزد شروع شد

یازدهمین دوره مسابقات سراسری اسبدوانی بهاره استان یزد شروع شد
مکان: مجتمع سوارکاری صفائیه
زمان: از 15 فروردین لغایت 26 اردیبهشت هر جمعه
 
نتایج هفته اول مورخ جمعه 1393/1/15
دور 1 مسافت1250 عرب امتیاز 0
اول: کرستین نیا(همایون * دریا رخ)
دوم: گلوله گل آری(تبوک*چموش)
سوم: فاروخ خان(برفین *آفاق)

دور2 مسافت 1250 دوخون استان یزد امتیاز 0 تا 4
اول: کورش خان(سیگار*شهرآشوب)
دوم: وکسی دراگون(ابورجینی*گل عقیق)
سوم: ایشن(آرنولد*گلشن)

دور3 مسافت 1250 عرب امتیاز 10 تا 20
اول: گلستان میلاد(منیرالزبیر*دلارام)
دوم: کیخسرو(ایگلزوینگز* زرخش النور)
سوم: کیالو مدائن(براری*مدائن)

دور 4 مسافت 1250 عرب هندیکاپ
اول: قائم مقام(براری* آزالیا)
دوم: غوغا گل آری(تبوک*ستایش)
سوم: گیو (براری*ترمه)
 
تتایج هفته سوم
دور 1 مسافت 1400 امتیاز 0

مقام اول : گابریل گلزار (مبارک*آتیپیا) ن
مقام دوم : شاه ویس میر یزد (برفین*پرلا) ن
مقام سوم : گیتار خان یزدی ( دستان میر یزد*غزاله) ن
دور1.jpg
 
دور 3 مسافت 1400 امتیاز 4 تا 10
مقام اول : گردان عرب (حافظ رفیع*اشک) ن
مقام دوم : لیدر مصدق (سنگر*قمر) ن
مقام سوم: گریز پا خو (چهلستون * شیرخاتون) ن
دور 3.jpg
 
دور 4 مسافت 1400 امتیاز هندیکاپ
مقام اول : قائم مقام ( براری * آزالیا)
مقام دوم : فرخ رفیع ( حافظ * در)
مقام سوم : شبدیز ( مبارک*چمن گل)
هندیکاپ.jpg
 
بالا