ماکیما میر تفت (براری*ختن بیک)

SHAHAB.M

Member
نام :ماکیما میر تفت (طوس)

پدر :براری

مادر :ختن بیک (برفین * آزاده hs)

تیره :خرسان حاجی شهاب

تاریخ تولد :1391/8/25

مالک :اقای میرکرم زاده

محل نگهداری:یزد.تفت.سیف الدین .باشگاه ثمین تفت
 
بالا