ماهرخ ( براق * مارال)

نام : ماهرخ
پدر : براق
مادر : مارال
جنسیت : مادیان
تاریخ تولد : 1391/03/04


IMG_1273.jpgIMG_1279.jpgIMG_1280.jpgIMG_1281.jpgIMG_1284.jpgIMG_1287.jpgIMG_1288.jpgIMG_1289.jpgIMG_1290.jpgIMG_1291.jpgIMG_1292.jpg
ماهرخ چند ساعت پس از تولد
 
بالا