مادیانی که دزدیده شد...

رودابه بیک کره برفین * آفاق در اسفند 1390 در شهر زارچ یزد دزدیده شد.این مادیان از دبی پاشا 9 ماه آبستنی داشته و شبانه از باشگاهی در زارچ دزدیده شده.از کسانی که به هر نحوی از این مادیان خبری دارند تقاضا می شود اطلاع رسانی کنند.dd-002.jpg
 

Soheil Sanati

Active member
این طور که معلومه کارگر باشگاه با سارق همدست بوده و شبانه بدون اینکه کسی متوجه شود خیلی شیک مادیان رو دزدیدند و یک اب هم روش
 
بالا