لوگوهایی با پیام مخفی

Helping Hands for Pets

این لوگو مربوط به یک سایت حمایت از حیوانات خانگی است که یک نمونه ی دیگر برای استفاده از فضای زمینه است. در این لوگو یک اسب با رنگ سبز نشان داده شده و در داخل رنگ سبز ، یک سگ با رنگ زمینه، یک پرنده که روی کمر سگ نشسته با رنگ سپید و یک گربه با رنگ سبز مشاهده می شود.


Kolner Zoo

این لوگو مربوط به یک باغ وحش در آلمان است. در این لوگو هم می توانید استفاده از فضای زمینه را ببینید به طوری که یک فیل با رنگ سبز می بینید و به جای فضای میان خرطوم و گردن یک طاووس با رنگ سپید می بینید و میان پاهای فیل یک کرگدن با رنگ سپید می بینید.

 

پیوست ها

  • 13317150795821430734.jpg
    13317150795821430734.jpg
    9.1 کیلوبایت · بازدیدها: 56
  • 97003269227806076291.jpg
    97003269227806076291.jpg
    27.2 کیلوبایت · بازدیدها: 56
بالا