قیصر جاوید قهرمان گروه 1 ایران درگذشت....

قیصر جاوید قهرمان گروه 1 ایران درگذشت....
به علت حساسیت به داروی تزریق شده ظهر امروز در گذشت.....
منبع خبر:مهندس سهیل صنعتی
 
بالا