شرکت صنايع چوب راش ون

۱۳۸۹/۳/۱۲
آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتيشماره24394/م/32
917000447858584.jpg
مخاطب آقاي مهدي مستجاب‌الدعوه آدرس زعفرانيه خ آصف خ رضا علي حسين پ 10 واحد 5 به مديريت از طرف شرکت صنايع چوب راش ون به نشاني تهران کيلومتر اول جاده مخصوص کرج نرسيده به سه‌راهي فرودگاه جنب کلانتري پ 48 بموجب اظهارنامه شماره 189010343 مورخ 18/1/89 تقاضاي ثبت علامت فوق را كه عبارت است از کلمات اسب طلايي به فارسي و تصوير سر يک اسب طبق نمونه توضيح: متقاضي نسبت به کلمه طلايي حق استفاده انحصاري ندارد جهت طراحي و توليد مصنوعات چوبي شامل درب کابينت و ميز تلويزيون در طبقات 20 و 42 نموده‌است. مراتب جهت اطلاع عموم آگهي مي‌گردد. معترضين مي‌توانند ظرف مدت 30 روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را در دو نسخه به اين اداره تسليم نمايند.


spacer.gif
اداره ثبت علائم تجاري پ1166618972
 
بالا