شرکت داروسازی ابوریحان

آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتي


923482231384177.jpg


تقاضاي ثبت علامت فوق را كه عبارت است از:
تصوير بز و گاو و گوسفند در بالا و اسب و سگ و گربه در پايين نوار سبز رنگ داخل دايره با حاشيه سبز كمرنگ و حيوانات به رنگهاي آبي قهوهاي مشكي سرمهاي سفيد زرد به صورت فانتزي و كلمات WHERE HAPPINESS IS HEALTH به لاتين بر روي نوار طبق نمونه و متقاضي نسبت به كلمات WHERE HAPPINESS IS HEALTH به تنهايي حق استفاده انحصاري ندارد جهت: دارو. توليد و صادرات نموده است.
 
بالا