شرکت تولید روغن دنده اتومبیل

۱۳۸۸/۱۱/۱۱
آگهي رسمي ثبت علامت تجارتيشماره102892/م/32
915022780411652.jpg
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه: 188020589 ـ 8/2/1388
شماره و تاريخ ثبت علامت: 161848 ـ 4/11/1388
اسم و آدرس صاحب علامت: محمد قائمي‌کلو و ياسن‌عبدي‌کلو بنشاني تهران اسلامشهر خيابان باغ فيض ک 9 پلاک 47
نوع کالا و طبقه: جهت توليد انواع روغن دنده اتومبيل در طبقه 4
اجزا علامت: کلمه ره پويان بفارسي و تصوير دو اسب و دو چرخ دنده و يک شعله در وسط طبق نمونه .
مدت اعتبار ده سال از تاريخ 8/2/1388 الي 8/2/1398


spacer.gif
اداره ثبت علائم تجاري پ29630
 
بالا