شانزدهمین جشنواره زیبایی اسب عرب - یزد

سلام
از بابت کیفیت مسابقات باید بگم که خیلی عالی بود همچنین کیفیت اسب های شرکت کننده واسب های که برای شو مثل وصف ترابادور عبودی اجی فنان منیرالزبیر ابن فرعون
وهمین طور کیفیت داوری وامتیاز دهی که با اختلاف خیلی کم بین نمرات داوران بود
 
شانزدهمین دوره مسابقات اسب اصیل عرب جام پردیس سرام میبد و نهمین جشنواره ملی ایکاهو رده c طی سه روز از تاریخ 26 لغایت 28 شهریورماه 93 و با حضور داوران رده a جهانی و با شرکت بیش از 206 راس اسب در ورزشگاه شهید چمران میبد برگزار و نتایج زیر بدست آمد :

مادیانهای آیندگان خالص ایرانی
مقام اول : وفا عباد ( تاراج کمند توسن ) مالک : آقای محمد حسین عبادی
مقام دوم : ویراست فدک ( یافته کیاندخت فدک ) مالک : آقای علی حسینی
مقام سوم : ویردا فدک ( دجله کاسیت فدک) مالک : آقای علی حسینی

مادیانهای یک ساله خالص ایرانی
مقام اول : نگین صدر اردکان ( پاسارگاد راینا) مالک : آقایان روستایی
مقام دوم : نگین ترابی ( خالد خان دلال بنوار ) مالک : آقای اصغر ترابی
مقام سوم : نفس توسن (تاراج جهان تاج) آقای سیدناصر کمالی

مادیانهای دوساله خالص ایرانی
مقام اول : ماهرخ صدر اردکان (کهکشان رخساره صدر اردکان ) مالک : آقایان روستایی
مقام دوم : مرجان ( قاهره سزار سینره ) خانم سحر سرافراز
مقام سوم : مه لقا پایدار ( کهکشان قافله سزار ) مالک : خانم مهدیس پایدار
مادیانهای سه ساله خالص ایرانی
مقام اول : لاله رخ ترابی ( خالد خان سوسو ) مالک : آقای اصغر ترابی
مقام دوم : لوینا ( زرخش قاصدک ) مالک : آقای محمد پایدار
مقام سوم : لیانا عباد (سرافراز قافله عباد) مالک : آقای حبیب عبادی

مادیانهای چهار تا شش ساله خالص ایرانی
مقام اول : کیمیا بیک ( الشجاع یاقوت لرستان ) آقای حسین مهدیزاده
مقام دوم : ---
مقام سوم : ---

مادیانهای هفت سال به بالای خالص ایرانی
مقام اول : رعنا مشیر (یوزپلنگ یکران ) مالک : باشگاه ذوالجناح میبد
مقام دوم : غرور ( بیروت منار ) مالک : آقای مصدق اردکانی
مقام سوم : ---

نریانهای آیندگان خالص ایرانی
مقام اول : ولیعهد پایدار ( کهکشان شهلا )- مالک :خانم محدثه پایدار
مقام دوم : ورشان ( کهکشان کیمیا بیک ) مالک : آقای مصطفی فلاحتی
مقام سوم : وزیر بیک ( فیصل بیک حوری ناز ) مالک : آقای محمد زمانینریانهای یکساله خالص ایرانی
مقام اول : نخجوان اسد ( اسد بنت خزیله ) مالک : آقای ضرابیه
مقام دوم : نهروان ملک ( قانا تفت شایسته ) مالک : آقای محمدرضا ابوالحسنی
مقام سوم : نجیب خان حمامی ( کهکشان کاتبه حمامی ) آقای حمید حمامی

نریانهای دوساله خالص ایرانی
مقام اول : میر ترنگ فدک (خالد خان ترنگ طلا ) مالک : خانم فاطمه حسینی
مقام دوم : مشکی خان ترابی ( خالد خان سوسو ) مالک : آقای اصغر ترابی
مقام سوم : ملک الخرسان میرزا ( کهکشان تیسان ) مالک : آقای میرزا حسن آسایش

نریانهای سه ساله خالص ایرانی
مقام اول : لتیان (دیو میر دلربا ) مالک : آقای علی شمس الدینی
مقام دوم : لردشاه (کهکشان غنچه ) مالک : آقایان دستمالچیان و امینی
مقام سوم : لاهور میبد ( دماوند دزفول زهره ) مالک : آقای محسن دهقانی

نریانهای چهار تا شش ساله خالص ایرانی
مقام اول : کینو عقیلی ( منار الماس سپید ) مالک : آقای سید محمد علی سیادت
مقام دوم : کمیاب شاه (شهر آشوب بهزاد شوکا ) مالک : آقای بهزاد پور
مقام سوم : ---نریانهای هفت سال به بالای خالص ایرانی
مقام اول : قلندر پارسیان ( کهکشان داراب ) مالک : آقای خلج برومند
مقام دوم : شهر آشوب بهزاد ( اسد نینا بهزاد) مالک : آقای بهزاد پور
مقام سوم : رشید سلطان رفیع ( پازن لرستان آصفه ) مالک : آقای علیرضا رفیعی

مادیانهای آیندگان تولید داخلی
مقام اول : ویانا دشتی ( فایربال غزال کرمانشاه) - مالک : آقای محمدرضا دشتی
مقام دوم : ونوس ( امیر سعدون فلورا) مالک : آقای مرتضی محمدی نژاد
مقام سوم : ویکتوریا ابهت ( ترابادور پی ای باهاماس ) مالک : آقای ابهت

مادیانهای یکساله تولید داخلی گرو ه a
مقام اول : نیندا الماس ( علیشار ال بری دیبا ) مالک : آقای امیر حسین انتظاری
مقام دوم : ناتاشا ( ترابادور پی ای صحرا امیرا) مالک : آقای مصدق اردکانی
مقام سوم : نگین ( خرداد شکوه ) مالک : آقای جلائی

مادیانهای یکساله تولید داخلی گروه b
مقام اول : نازی عبیه سهیل ( ترابادور پی ای فروس سهیل ) مالک : آقای دکتر احمد صنعتی
مقام دوم : نیودریم (منیرالزبیر سوئیت دریم ) مالک : خانواده رجائی
مقام سوم : ناریه ( ساروخ الشمس قشقایی) مالک : آقای امیر حسین حسینی پورمادیانهای یکساله تولید داخلی گروه c
مقام اول : نلسون رفیع ( امیر سعدون فلورا ) مالک : آقای مرتضی محمدی نژاد
مقام دوم : نازلی بیک ( ام ال باربادوس مهافیل ) مالک : آقای محمود زمانی
مقام سوم : نورا الماس ( علیشار ال بری رئون ) مالک : آقای محمد مهدی انتظاری

مادیانهای دوساله تولید داخلی گروه a
مقام اول : مهریماه خجسته ( کارل پاپاگینو دراوادی ) مالک : آقای منصور مددیان
مقام دوم : مابروکا الماس ( دبی پاشا ناتاشا ) مالک : باشگاه الماس کویر
مقام سوم : مریلا عدل ( کارل پاپاگینو درنا ) مالک : آقای عدل میزان

مادیانهای دوساله تولید داخلی گروه b
مقام اول : ملودی رفیع ( وصف رنگین کمان رفیع ) مالک : خانم فاطمه رفیعی
مقام دوم : مهربانو ( دبی پاشا شکوه ) مالک : آقای فخرالدین حجازی
مقام سوم : ماریا رفیع ( وصف غزل رفیع ) مالک : آقای عباسعلی جلادت

مادیانهای سه ساله تولید داخلی
مقام اول : لعبت منیر ( منیرالزبیر ال بی تی روبی سی ) مالک : آقای حسین بقایی
مقام دوم : لونا آوا ( ساروخ الشمس دیور ) مالک : خانم آوا بوترابی
مقام سوم : لوسین یوسف ( لبن فرعون غزاله ) مالک : آقای علی محمد دهقانیمادیانهای چهار تا شش ساله تولید داخلی
مقام اول : فلورا ( حافظ رفیع هیوا ) مالک : آقای مرتضی محمدی نژاد
مقام دوم : قاهره ( مبارک خرامان ) مالک : آقای غلامرضا ندافیون
مقام سوم : گل بی شاه ( لردبی شاه یولندا ) مالک : آقای امیر یل حسینی

مادیانهای هفت سال به بالای تولید داخلی
مقام اول : خورشید میر یزد ( یابر الوند ) مالک : آقای حسین بقائی
مقام دوم : ریو ( سرن کثیر فدک ) مالک : آقای حسام قطب زاده
مقام سوم : شبنم پایدار ( برفین شهلاراد ) مالک : آقای حسین محسنی فر

نریانهای آیندگان تولید داخلی
مقام اول : وقار ترابی ( رامسیس درنا ترابی ) مالک : آقای اصغر ترابی
مقام دوم : ویگن اشیرف شفیع ( حسن جیو ققنوس) مالک : آقای شفیعی
مقام سوم : ویلیام ( دبی پاشا کیمیا ) مالک : آقای حسین فتاحی

نریانهای یکساله تولید داخلی گروه a
مقام اول : نوریمان قدوسی (کارل پاپاگینو جاسمین ال اصیل) مالک : خانم صهبا قدوسی
مقام دوم : نصیر بهشت ( اکس کلوسیو فرانک ماهان ) مالک :آقای رحمان فلاح زاده
مقام سوم : نفیس حمامی ( فارون سوسن ) مالک : آقای امیرپارسا حمامینریانهای یکساله تولید داخلی گروه b
مقام اول : نوژان ( رامسس هنگامه ) مالک : آقای سیدجلال منصوری
مقام دوم : نواب سامع ( پرلان ال خاویر هانا) مالک : آقای میثم سامعی
مقام سوم : نافذ ال امین ( ال امین کرشمه ) مالک : آقای سید کاظم موسوی

نریانهای دوساله تولید داخلی
مقام اول : مروان شاه ( مرادپاشا کیارا) مالک : آقای بختیاری
مقام دوم : مجستیک ( ابن فرعون زیبا) مالک : آقای مهدی بیرق دار
مقام سوم : مایکل ( کارل پاپگینو املا) مالک : خانم فاطمه السادات گلزاری

نریانهای سه ساله تولید داخلی
مقام اول : لهراسب بهرمان ( میجور زربانو صدر) مالک : آقای عباس قطب الدینی
مقام دوم : لامک ( شاهزاده میبد سعیده عبد ) مالک : آقای مجتبی دهستانی
مقام سوم : لوپنز ( دبی پاشا افغان بلبل ) مالک : آقای ناصر وزیری

نریانهای چهار تا شش ساله تولید داخلی
مقام اول : گرشاسب بهرمان ( لرد بی شاه زربانو صدر ) مالک : آقای حسن قطب الدینی
مقام دوم : گلد نمرود ( ساروخ الشمس ذوالقدر ) مالک : آقای سید مهدی حسینی
مقام سوم : فریاد ( برفین سیلوار ) مالک : آقای فخرالدین حجازینریانهای هفت سال به بالای تولید داخلی
مقام اول : قدرت رفیع ( برفین آصفه ) مالک : آقای علیرضا رفیعی
مقام دوم : زیدان ( برفین جاسمه میر یزد ) مالک : آقای سید علیرضا آقایی میبدی آآا


مقام سوم : شیر دل ( تیمور ملک تیاران ) مالک : آقای مبینا کمالیفینال مادیانهای یکساله خالص ایرانی
مقام اول : نگین صدر اردکان ( پاسارگاد راینا) مالک : آقایان روستایی
مقام دوم : نگین ترابی ( خالد خان دلال بنوار ) مالک : آقای اصغر ترابی
مقام سوم : نفس توسن (تاراج جهان تاج) آقای سیدناصر کمالی


فینال مادیانهای جوان خالص ایرانی
مقام اول : ماهرخ صدر اردکان (کهکشان رخساره صدر اردکان ) مالک : آقایان روستایی
مقام دوم : لاله رخ ترابی ( خالد خان سوسو ) مالک : آقای اصغر ترابی
مقام سوم : مرجان ( قاهره سزار سینره ) خانم سحر سرافراز

فینال مادیانهای بزرگسال ایرانی
مقام اول : رعنا مشیر (یوزپلنگ یکران ) مالک : باشگاه ذوالجناح میبد
مقام دوم : غرور ( بیروت منار ) مالک : آقای مصدق اردکانی
مقام سوم : کیمیا بیک ( الشجاع یاقوت لرستان ) آقای حسین مهدیزاده

فینال نریانهای یکساله خالص ایرانی
مقام اول : نخجوان اسد ( اسد بنت خزیله ) مالک : آقای ضرابیه
مقام دوم : نهروان ملک ( قانا تفت شایسته ) مالک : آقای محمدرضا ابوالحسنی
مقام سوم : نجیب خان حمامی ( کهکشان کاتبه حمامی ) آقای حمید حمامی

فینال نریانهای جوان خالص ایرانی
مقام اول : میر ترنگ فدک (خالد خان ترنگ طلا ) مالک : خانم فاطمه حسینی
مقام دوم : مشکی خان ترابی ( خالد خان سوسو ) مالک : آقای اصغر ترابی
مقام سوم : لردشاه (کهکشان غنچه ) مالک : آقایان دستمالچیان و امینی

فینال نریانهای بزرگسال خالص ایرانی
مقام اول : کینو عقیلی ( منار الماس سپید ) مالک : آقای سید محمد علی سیادت
مقام دوم : قلندر پارسیان ( کهکشان داراب ) مالک : آقای خلج برومند
مقام سوم : شهر آشوب بهزاد ( اسد نینا بهزاد) مالک : آقای بهزاد پور

فینال مادیانهای یکساله تولید داخلی
مقام اول : نازی عبیه سهیل ( ترابادور پی ای فروس سهیل ) مالک : آقای دکتر احمد صنعتی
مقام دوم : نلسون رفیع ( امیر سعدون فلورا ) مالک : آقای مرتضی محمدی نژاد
مقام سوم : نیندا الماس ( علیشار ال بری دیبا ) مالک : آقای امیر حسین انتظاریفینال مادیانهای جوان تولید داخلی
مقام اول : لعبت منیر ( منیرالزبیر ال بی تی روبی سی ) مالک : آقای حسین بقایی
مقام دوم : مهریماه خجسته ( کارل پاپاگینو دراوادی ) مالک : آقای منصور مددیان
مقام سوم : لونا آوا ( ساروخ الشمس دیور ) مالک : خانم آوا بوترابی

فینال مادیانهای بزرگسال تولید داخلی
مقام اول : خورشید میر یزد ( یابر الوند ) مالک : آقای حسین بقائی
مقام دوم : فلورا ( حافظ رفیع هیوا ) مالک : آقای مرتضی محمدی نژاد
مقام سوم : قاهره ( مبارک خرامان ) مالک : آقای غلامرضا ندافیون

فینال نریانهای یکساله تولید داخلی
مقام اول : نوریمان قدوسی (کارل پاپاگینو جاسمین ال اصیل) مالک : خانم صهبا قدوسی
مقام دوم : نصیر بهشت ( اکس کلوسیو فرانک ماهان ) مالک :آقای رحمان فلاح زاده
مقام سوم : نوژان ( رامسس هنگامه ) مالک : آقای سیدجلال منصوری

فینال نریانهای جوان تولید داخلی
مقام اول : لهراسب بهرمان ( میجور زربانو صدر) مالک : آقای عباس قطب الدینی
مقام دوم : مجستیک ( ابن فرعون زیبا) مالک : آقای مهدی بیرق دار
مقام سوم : مروان شاه ( مرادپاشا کیارا) مالک : آقای بختیاریفینال نریانهای بزرگسال تولید داخلی
مقام اول : گرشاسب بهرمان ( لرد بی شاه زربانو صدر ) مالک : آقای حسن قطب الدینی
مقام دوم : گلد نمرود ( ساروخ الشمس ذوالقدر ) مالک : آقای سید مهدی حسینی
مقام سوم : قدرت رفیع ( برفین آصفه ) مالک : آقای علیرضا رفیعی
 
تحصیل در کشور مجارستان با امکانات و فرصت‌های منحصر به فرد خود، یکی از گزینه‌های جذاب برای دانشجویان بین‌المللی است. با داشتن دانشگاه‌های معتبر و برنامه‌های تحصیلی گسترده، مجارستان به عنوان یک مقصد محبوب برای تحصیلات عالی شناخته می‌شود. این کشور از لحاظ اقتصادی قابلیت تحمل هزینه‌های تحصیلی نسبتاً پایین را داراست، که این امر برای دانشجویان بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر این، برنامه‌های تحصیلی متنوع در حوزه‌های مختلف از جمله علوم، فناوری، هنر، و پزشکی ارائه می‌شود که این امر به دانشجویان این اجازه را می‌دهد که براساس علایق و توانمندی‌هایشان برنامه تحصیلی مناسب را انتخاب کنند. با این وجود، دانشجویان باید به زبان مجاری آشنا باشند، چرا که بسیاری از دوره‌های تحصیلی به این زبان ارائه می‌شوند. به طور کلی، تحصیل در مجارستان می‌تواند فرصتی مناسب برای دستیابی به تحصیلات عالی و تجربه‌ی فرهنگی جذاب باشد.
 
بالا