سهیل

amin_mm26

Member
نام : سهیل
نام پدر : طوفان
نام مادر :
رنگ : قره کهر
جنسیت : نریان
تاریخ تولد : 17/02/1381
مالک : امین محققی
تولید کننده : آقای عربی کرمانشاه
محل نگهداری : رفسنجان (احمدیه )
عکس هم بعداً میگذارم
خون 75% کرد 25%عرب
 

s.parizimanesh

Active member
نه عزیزم ای یکی دیگه شبیه به اونه
ولی باهم فرق دارن

عکس هم چشم میگذارم
تاجايي كه من اقاي عربي را ميشناسم و باهاش برخورد داشتم تو كار عرب كرد نبوده وتوليداتش خالص هستند حالا چطور اين عرب كرد را توليد كرده؟
 

amin_mm26

Member
مادرش درصد خون عربش بالا بود
در سال 81 اقای عربی با مبلغ سیلمی یک میلیون تومان راضی به کشیدن مادیان
فکر کنم اسم مادیان هم حنانه بود

حالا اگه من اشتباه میکنم
شما توضیح بدید تا منم یا بگیرم
 

s.parizimanesh

Active member
مادرش درصد خون عربش بالا بود
در سال 81 اقای عربی با مبلغ سیلمی یک میلیون تومان راضی به کشیدن مادیان
فکر کنم اسم مادیان هم حنانه بود

حالا اگه من اشتباه میکنم
شما توضیح بدید تا منم یا بگیرم
شما استاديد پس اقاي عربي توليد كننده نبوده.
 
بالا