سلتیک

نوزدهمین قهرمانی سلتیک (هریکن+رادا) در هندیکاپ هفته ششم آق قلا و کسب امتیاز 192 برای این قهرمان رقم خورد درحالی که برادرش اسپیدهورس (هریکن+آفرین)با کسب جایگاه سومی به امتیاز190 دست یافت.که این بالاترین امتیاز برای اسبان دونده در بیست سال گذشته بوده
 
بالا