زین وبرگ کردن اسب

ناشناس

Active member
زین و برگ کردن اسب : (دهنه کردن و زین گذاری )

هنگامی که اسب بی حرکت ایستاده و مقید شده بهتر است انجام شود..همیشه باید از یک زین مناسب و تمییز استفاده کرد..مادامیکه به اسب نزدیک می شوید بهتر است بااسب صحبت کنید تا احساس آرامش کند،و او را متوجه اعمال خود کنید....زین وزن شما را روی مرکز ثقل اسب قرار می دهد پس یک زین مناسب انتخاب کنید که به حیوان آسیب نزند.همیشه از سمت چپ به حیوان نزدیک شوید .زین را روی ساعد خود فرار دهید و از طرف جلو سمت چپ به شمت کتف اسب نزدیک شوید..ابتدا زین را به آرامی روی جدوگاه(قسمت برجسته بعد از گردن حیوان) قرار داده و سپس مقداری در جهت خواب مو ها به عقب بکشید زین را، عرق گیر را در زیر زین صاف کنید و مرتب کنید..از دو طرف عرق گیر را آزمایش کنید..اگر تعلیمی دارید آنرا از تنگ زین عبور دهید شپش تنگ را گرفته و از پشت آرنج اسب به صورت صاف و مستقیم از زیر سینه عبور دهید و به طرف خود بیاورید و سپس به سگگک های مربوط ببندید، توجه کنید که تنگ را به خوبی محکم کنید تا هنگام سوار شدن زین حرکت نکند و از جای خود جابجا نشود.برای برداشتن یزن نیز ابتدا تنگ را شل کرده سپس تعلیمی را خارج کرده و بعد با یک دست به آرامی زین را از محل خودش بر می داریم
-
دهنه زدن:

به دقت سر اسب را نگه دارید..افسار را در دست نگه دارید، کلگی را باز کرده بعد دستجلو ی افسار را روی گردن اسب قرار دهید، سپس در حالی که افسار ار بادست راست گرفته اید.آبخوری را روی انگشتان دست چپ نگه دارید یعد به آرام انگشت شست را از میان گوشه دهان در فاصله بین دندانهای پیشین و آسیا به لثه فشار دهید تا دهان اسب باز شود سپس به آرامی وارد دهان اسب کنید.. و افسار را با دست راست تا پشت گوشها بالا بیاورید...به اندازه ی افسار توجه داشته باشید که نه بلند باشد و نه کوتاه..چرا که اگر بلند باشد دهنه به درستی در دهان اسب قرار نمی گیرد و فشار لازم را به دهان اسب وارد نمی کند و اگر کوتاه باشد حیوان را می آزارد...به تسمه ها یا بند های زیر گلو و روی بینی که مربوط به افسار می باشد را ببندید...برای باز کردن دهنه: ابتدا بند زیر گلو و بینی را باز کرده و سپس افسار را به آرامی از پشت گوش بیرون آورده و به آهسته گی خارج می کنیم و آبخوری نیز خارج می شود ....
 

پیوست ها

  • 4hndbw6.jpg
    4hndbw6.jpg
    136.3 کیلوبایت · بازدیدها: 2
  • 4h22j9c.jpg
    4h22j9c.jpg
    120.1 کیلوبایت · بازدیدها: 3
بالا