رقابت هاي سوارکاري آذربايجان شرقي

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
رقابت هاي سوارکاري آذربايجان شرقي در پيست بزرگ سوارکاري آذربايجان در تبريز آغاز شد.

رئيس هيئت سوارکاري آذربايجان شرقي گفت: رقابتهاي سوارکاري کورس بهاره آذربايجان شرقي از امروز با حضور27چابک سوار به مدت 5 هفته در پيست بزرگ سوارکاري آذربايجان برگزار مي شود .
هوشي گفت : در اين مسابقات سوارکاراني از استانهاي آذربايجان شرقي / غربي / خوزستان / کرمانشاه و گنبد با اسبهاي اصيل / دوخون و کرد با هم به رقابت مي پردازند.

وي افزود: در هفته اول اين رقابتها سه کورس اسب سواري برگزار شد واسب هاي عقاب / زورو وکابوس به ترتيب در هرکورس اول شدند.
 
بالا