دوازدهمین جشنواره زیبایی یزد

ما شا الله به این همه منتطق ابرو یزد و بردین تو اشکذر همون که فیروزیان میکروفن رو گرفته بود بسه و با اینکه شاید می شد لهن دیگه ای رو استفاده می کرد اما حرفاش راست بود و چیزی نمیشد گفت بهش چون حقیقت رو می گفت ابرو که رفت رفت هر سالم تو فصل باد یزد برگذار میشه که کوفتمون بشه اگه اسبایی که فرار کردن یه طوری شون میشد باید چی کار می کرد ؟
 
نصف چابک سوارای کنبدم اسب ندارن ولی صاحب اسبایی که فقط پول خرید اسب رو دارن ادعا قپی اومدنش رو که رو اسبم نمی تنن بشینن بیشتر حالیشونه من خودم یزدیم نمی خوام همشهریم رو بکوبونم اما منتطق میگه یکم دقت خیلی چیزا رو عوض می کنه زحمت میکشین دستون درد نکنه اما وا قعا چرا مشکلای پیش پا افتاد ه باید سطح کار رو پایین بیاره در زمن ملت انقدر ها اسب دارن حالا شاید ترابادور نباشه اسبشون
 
بالا