ده های اسبی

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
بین نامهای ده های اطراف آربایجان شرقی و غربی چندین اسم اسبی وجود دارد.
علت چیست؟

اسب قلیان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان پیغان‌چایی بخش مرکزی شهرستان کلیبر واقع شده‌است.

اسب‌خان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان بدوستان شرقی بخش مرکزی شهرستان هریس شهرستان هریس واقع شده‌است.

اسب‌آباد یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان اوجان غربی بخش مرکزی شهرستان بستان‌آباد واقع شده‌است.

اسب میرزا، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی ایران.

اسب‌فروشان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان سراب واقع شده‌است.

اسفستان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب واقع شده‌است.

اسبگران یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب واقع شده‌است.

اسبقران یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان رازلیق بخش مرکزی شهرستان سراب واقع شده‌است.
 

لادن

Member
بین نامهای ده های اطراف آربایجان شرقی و غربی چندین اسم اسبی وجود دارد.
علت چیست؟

اسب‌فروشان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان سراب واقع شده‌است.

.

روستاي اسبفروشان از زمان صفويه شكارگاه بوده، از همان زمان روستاييان روستاهاي اطراف براي فروش اسبهاي خودشون به شاهزادگان و دربارياني كه براي شكار رفته بودند، به اون منطقه ميرفتند و كم كم بعضي از اين اسب فروشان روستاهاي اطراف در اون منطقه ساكن شدند و روستاي جديدي به اسم روستاي اسبفروشان ساخته شد.
 

سعیده

Member
یه ده دیگه هم هست به اسم آت باتان در زبان ترکی به معنی محلی که اسب فرو رفته (شاید در گل) طرفهای بستان آباد
 
بالا