دفتر بين‌المللي وکالت و مشاوره حقوقي دکتر علي لقائي و همکاران

۱۳۸۹/۳/۲۳
آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاريشماره27900/م/32
955594068357155.jpg
دفتر بين‌المللي وکالت و مشاوره حقوقي دکتر علي لقائي و همکاران بنشاني: خيابان وليعصر خيابان شهيد عاطفي غربي ساختمان پرشيا شماره 100 طبقه هشتم به وکالت از طرف:
Sundaram- Clayton Limited
‘Jayalakshmi Estates’ No. 29 (Old No.8),
Haddows Road, Cennai-600 006 India
بموجب اظهارنامه شماره 189010879 مورخ 25/1/89 تقاضاي ثبت علامت فوق را كه عبارت است از حروف TVS و تصوير اسب بصورت فانتزي به رنگهاي قرمز، سفيد، سياه، سرمه‌اي طبق نمونه پيوست جهت انواع وسايل نقليه موتوري، موتور سيکلت viz دوچرخه برقي، موتور گازي، اسکوترت، سه چرخه، قطعات و تجهيزات مربوطه، در طبقه 12 را نموده ‌است، مراتب جهت اطلاع عموم آگهي مي‌گردد. معترضين مي‌توانند ظرف مدت سي روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را در دو نسخه به اين اداره تسليم نمايند.


spacer.gif
اداره ثبت علائم تجاري پ9299
 
بالا