حراج

mehran.a

New member
فردا(18دي) يكه تاز وجوانه وچند ماديون ديگه رو حراج ميذارن تا به طور كلي شر اسباي فدراسيون كنده بشه.
 
برخلاف واقع، تصور عموم مردم در خصوص تعریف عنوانهای "مزایده" و "حراج" اشتباه می باشد.
در بند 5 ماده 2قانون تجارت "تصدی به عملیات حراجی" عمل تجاری تلقی شده است.متصدی عملیات حراجی کسی است که اموال را به صورت خاصی به فروش می رساند،بدین ترتیب که به جای فروش با قیمت از پیش تعیین شده،کالا را در محل حراجی به شخصی می فروشد که بالاترین قیمت را برای خرید بپردازد. نکته شایان ذکر اینست که تصدی به عملیات حراجی زمانی مصداق دارد که اموال عرضه شده برای فروش به متصدی حراجی تعلق نداشته باشد، وگرنه عمل کسی که مالی را به قصد فروش می خرد به موجب بند 1 ماده 2قانون تجارت، عمل تجاری است.
در مزایده بر خلاف حراجی قیمت مبدا برای کالا تعیین می گردد ولی از جهات دیگری مزایده با حراج شبیه است.
(دکتر اسکینی،ربیعا،حقوق تجارت-کلیات)-(دکتر جعفری لنگرودی ،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،ش 5201)

حال، دوستان مرحمت فرموده و بگن حراجیهای اسب که برگزار می شه در واقع شامل کدام یک از اعمال حقوقی بالاست ؟ و متصدی حراجی لزوما خودشان مالک اسبها هستن یا خیر؟
 
بالا