جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب خوزستان- شوش دانیال

نتایج مسابقات زیبایی شوش دانیال
مادیان یکسال خون خالص
ویانا فریدون &دیبارخ نادی خلف
ورده شهبا فراری حسام &شهبا افشین مسیح پور
ولعادیات شیرزاد دجله کردان&گهر حنایی
مادیان دوسال خون خالص
نرمین زکریا &سرسران کاظم مسحنه
نهال رخ پاسارگاد &هلال رخ نادی خلف
نارسیس منار &دیبا رخ نادی خلف
مادیان سه سال خون خالص
مهردخت سوز منار &هورام هادی مانگری
موژان کنار پیر یافته &زکیه ارش محمدی
مهبانو سوز یل عقیلی & صحرا هادی مانگری
چمپیون مادیانهای خون خالص یک تا سه سال
اول نرمین
دوم ویانا
سوم نهال رخ
مادیان خون خالص چهار سال به بالا
هورام مسافر &نینی انسیاتور هادی مانگری
دوم
سوم
نریان یک سال خون خالص
وحشت دجله کردان &ورده برهان هادی دیناروند
والا مقام بامیان دجله کردان&فرگل بختیاری غلامحسین بامیان
وسام الخیر دماوند دزفول &حلبچه صادق کاوندی
نریان دو سال خون خالص
نوذر دیناروند کهکشان &زیگورات حاج رحیم دیناروند
نایب خان زلزله کنعانی&غروب قدردان حسین رضایی
نهیب پارسیا خور &طوطیا غلامحسین بامیان
چمپیون نریان خون خالص یک تا دو سال
اول نوذر دیناروند
دوم وحشت
سوم والا مقام بامیان
نریان خون خالص چهار سال به بالا
گردان بنوار دماوند دزفول &جاسمیه شیرزاد
ضرغام شریفی تهاتموس &سنگاره شریفی هادی مانگری
ریچارد عقیلی یل پهلوان &الماس سپید حسین رضایی
سیلمی موج کارون هم اومد دور افتخار کره ی ذولفقار بهزادی &زرخش.
 
بالا