تیمار اسب در زمستان

ناشناس

Active member
آیا رسیدگی و تیمار اسب در فصل زمستان باید با فصل های دیگر تفاوت داشته باشد؟ چرا
 
تیمارکردن به غیردیدگاه نظافت یه جور ماساژ تراپی است که باعث افزایش جریان خون درسطح پوست می گردد.
ولی اگردرزمستان هوای باکس سرداست خیلی جریان خون رو به سطح نیار که باعثاتلاف انرژی می گرددوبا اصلاح الگوی مصرف تناقض دارد.;):eek:
 
بالا