تویلی ن

سلام بر همه دوستان لطفا" اگر دوستان از تولید کننده کسی شماره تماس دارد زحمت بکشید و ارسال نمایید. البته این اسب الان در همدان نزد حسین بختیاری قرار دارد
 
بالا