تابش رفت !!

فربود

Active member
معلوم نیست که کی میخواد بیاد ؟؟؟
از کجا شنیدی امیر حسین ؟ منبع موثق داری ؟
 

امید زمانی

Active member
آقای خراسانی عزیز!!!! هم که گویا کم رنگ شدند ! آقای اسدی به مدت 1 سال امتیاز برگزاری کورس رو گرفتند . قول دادند قهرمانی عرب و ترکمن 3000000 جایزه اولی باشه !!!