بشایر

mahdi1995

Member
یکی از کره های بشایر فرحناز است که بسیار زیبا پدرش سیف الریان می باشد
مالک فرحناز برادران هرندی است که از تواب ابستن است
DSC00528.JPG DSC00533.JPG
شجر نامه فرحناز

علیدار
سیف الریان
...........
فرحناز
العدید الشقب
بشایر
فرح الشقب
 
بالا