برکناری تابش تکذیب شد

mahsa

Member
رييس روابط عمومي فدراسيون سواركاري روز پنجشنبه درگفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت : به هيچ وجوه شايعه بركناري رييس اين فدراسيون صحت ندارد به طوريكه محمدرضا تابش همچنان به فعاليت خود دراين فدراسيون ادامه مي‌دهد.

علي رزم آور با بيان اينكه تابش تا پايان دوران رياست خود در فدراسيون سواركاري باقي خواهند ماند، افزود : متاسفانه برخي با انتشار اخبار كذب ، قصد دارند تا اين فدراسيون را وارد حاشيه كنند.

وي درباره لغو سفر رييس فدراسيون سواركاري به مجمع فدراسيون بين‌المللي اين رشته ورزشي گفت : متاسفانه مدارك اين سفر با تاخير به سازمان تربيت بدني ارسال شد تا شرايط براي حضور تابش در چين تايپه فراهم نشود.

وي خاطر نشان كرد : سازمان تربيت بدني در آستانه بازيهاي آسيايي گوانگ جو چين از فدراسيون‌هاي ورزشي خواسته است تا حداقل ‪۴۵‬روز قبل از اعزام، مدارك و مستندات خود را به اين سازمان ارسال كنند.

رييس روابط عمومي فدراسيون سواركاري افزود : متاسفانه درخواست اين فدراسيون دير به سازمان تربيت بدني ارسال شد تا تابش مجمع فدراسيون بين المللي سواركاري را از دست دهد.

رزم آور تصريح كرد : سازمان تربيت بدني نيز حمايت خود را از رييس فدراسيون سواركاري اعلام كرده است تا تابش با قدرت به فعاليت خود در اين فدراسيون ادامه دهد.
 
بالا