برترين‌هاي پرش با اسب سمنان

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
اين رقابت‌ها با شركت ‪ ۳۰‬سواركار به صورت دو جانبه با شركت سواركاران تهران و سمنان در باشگاه ورزشي شبديز سمنان برگزار شد.
خبرگزاری ایرنا 24 آبان گزارش داد: "در پايان اين رقابت‌ها كه دررده ‪ E‬برگزارشد حسن محمدزاده با اسب توسن از باشگاه شهداي تهران در رده‌ اول ايستاد و حميدرضاحاج كندي با اسب مهريار از باشگاه شبديز سمنان، شاهين زينالوند با اسب توسن ازشهداي تهران، محمد ميرشفيعي بااسب لادو از شبديز سمنان، رضا روحاني با اسب مهريار از شهداي تهران، محمد محمد زاده با اسب كاپيتال پي از شهداي تهران ، مهرزاد اختري با اسب سيلور از شهداي تهران، مصطفي حسيني با اسب ضد اف از شهداي تهران و بهرام وجدان با اسب ملودي از باشگاه شبديز سمنان عنوان‌هاي دوم تا نهم را كسب كردند.

همچنين آناهيد سالار و محمد ميرشفيعي هر دو از باشگاه شبديز سمنان به ترتيب عنوان‌هاي زيبا سوار شايسته و سواركار شايسته انتخاب شدند.

به برترين‌هاي اين رقابت‌ها از ‪ ۱۰‬تا يك ميليون ريال جوائز نقدي تعلق گرفت.
 
بالا