افتتاح مرکز پرورش اسب و باشگاه سوارکاری آذرخش تبریز

khosro.a

Member
این مرکز با 31 باکس و تمامی امکانات اسبداری واقع در تبریز-جاده قدیم اهر-روستای آرپادرسی شروع به کار کرد.

سیلمی های خالص باشگاه:

هخامنش(بدخشان*یاقوت) سهراب سنندجی(حداد*کسری)

سیلمی های خون وارداتی باشگاه:

دژ(مبارک*پوری) صبور(حداد*حجله) دنا(کهکشان*...)
 
بالا