افتتاح باشگاه سوارکاری شهریار تبریز

گنجایش:40 راس
دارای سالنهای مجزا جهت نگهداری مادیانها و نریانها
مجهز به حمام و آب گرم جهت شستشوی اسبها
آموزش سوارکاری از مبتدی تا پیشرفته-آماده سازی اسبهای کورسی
مدیریت:آقای جواد کارگر
مربی:آقای علیرضا سپه وند
مهتر:احمد شکوری

آدرس:تبریز-جاده ونیار-آرپادرسی
 
آقای کارگر

ایشون حدود 5 سال هستش که مالک اسب هستند ولی به علت علاقه شدیدی که به این کار دارند من مطمئن هستم که تو کارشون موفق خواهند بود
 
بالا