اسبهای آزاد منطقه فامور

اسبهای آزاد دشت عرب فامور
 

پیوست ها

 • DSC02356.jpg
  DSC02356.jpg
  98.6 کیلوبایت · بازدیدها: 13
 • DSC02358.jpg
  DSC02358.jpg
  58.1 کیلوبایت · بازدیدها: 11
 • DSC02359.jpg
  DSC02359.jpg
  445.1 کیلوبایت · بازدیدها: 20
 • DSC02342.jpg
  DSC02342.jpg
  100 کیلوبایت · بازدیدها: 17
 • DSC02344.jpg
  DSC02344.jpg
  100.3 کیلوبایت · بازدیدها: 15
 • DSC02347.jpg
  DSC02347.jpg
  93.8 کیلوبایت · بازدیدها: 10
...
 

پیوست ها

 • DSC02348.jpg
  DSC02348.jpg
  95.1 کیلوبایت · بازدیدها: 14
 • DSC02354.jpg
  DSC02354.jpg
  84.5 کیلوبایت · بازدیدها: 21
 • DSC02322.jpg
  DSC02322.jpg
  95.7 کیلوبایت · بازدیدها: 20
 • DSC02321.jpg
  DSC02321.jpg
  83.7 کیلوبایت · بازدیدها: 15
 • DSC02318.jpg
  DSC02318.jpg
  86.5 کیلوبایت · بازدیدها: 16

ابوذر

Member
توي منطقه ما هم يه اسب مشكي وحشي بود چند ماه پيش گرفتنش اما سرنوشتش نامعلومه.!
 
بالا