احمد فروتن

علی واحدی

Active member
آقای احمد فروتن از سالها پیش روی نژاد دره شوری کار کرده و هم اکنون در باشگاه داماسب شیراز با مدیریت خود ایشان به فعالیت در زمینه جمع آوری و تولید دره شوری فعالیت دارند.
 
بالا