آشور بانی پال (مبارک * حوری) ن ک 1

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
نام: *آشور بانی پال*
جنسيت: نریان
رنگ: نیله
سال تولد: 1994
شماره داغ :94-300-03**
نام مادر: حوری
نام پدر: مبارک
تيره: عبیان شراک
توليدات: ندارد
 
آقا مدير
چرا نوشتيد توليدات ندارد؟
نرياني بنام روزگار كه اكنون دست آقاي حيدرزاده در باشگاه شبديز است كره همين اسب اگر اشتباه نكنم با تناز است.

اين كره مبارك شايد كم فروغ بد غروب بوده ولي كره دارد.
آقايان اسايش كاربر عليرضايينژاد و اردكان آگاهي بيشتري دارند بنويسند.
 
سلام روزگارخرم الان پیش من نگهداری میشه و در صدد هستم این اسب زیبا رو که واقعا در حقش کم لطفی شده رو به همه معرفی کنم
 
بالا