کار روزانه با اسب

تغییر عقیده دادید؟ قبلا" عرب کردبود؟!


اگه مبتدیه وتجربه سواری ندارد.!
یک تا دو بار در هفته به مدت نیم ساعت در محوطه اطراف باشگاه.
اگه هردو مبتدی هستید بیرون ,تنها سواری نکنید.
آموزشها رو داخل مانژ بگیریدوبعد از تسلط وکنترل اسب تنهایی به گشت بروید.
در آنصورت هم چون باز هر دو مبتدی هستید خود را به خداوند بزرگ بسپارید.
مدت تمرین روبه 4تا 5 جلسه در هفته وباافزایش زمان می توانید ادامه دهید.
فقط یک توصیه اگر ..هیچی.!
 

kamyab

Member
oliveira گفت:
.
فقط یک توصیه اگر ..هیچی.!
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یه اسب 10 ساله با یه کسی که حدود 30 جلسه 5/1 ساعته سواری کرده(البته با اسبای آموزشی مختلف،کرد و عرب)
 
kamyab گفت:
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یه اسب 10 ساله با یه کسی که حدود 30 جلسه 5/1 ساعته سواری کرده(البته با اسبای آموزشی مختلف،کرد و عرب)
ببین0 3- جلسه,یک سالش مهم نیست ,

مهم اینه که اون بالا چقدر تعادل داری؟
چقدر می تونی حرکات اسب رو پیش بینی وکنترل کنی؟
اگه یک وقت اسبت آبخوری رو به دندان گرفت وچهارنعل برت داشت ,قادر هستی از شرایط بحران در بیای.؟!
میدونی چه چیزهایی باعث رم خوردن اسبت میشه؟
 

kamyab

Member
oliveira گفت:
ببین0 3- جلسه,یک سالش مهم نیست ,

مهم اینه که اون بالا چقدر تعادل داری؟
چقدر می تونی حرکات اسب رو پیش بینی وکنترل کنی؟
اگه یک وقت اسبت آبخوری رو به دندان گرفت وچهارنعل برت داشت ,قادر هستی از شرایط بحران در بیای.؟!
میدونی چه چیزهایی باعث رم خوردن اسبت میشه؟
این اسبایی که سوارشون شدم میتونم کنترل کنم،چند بار سر دست زدن که تا حالا سر این موضوع از اسب نیفتادم ،چهار نعل بیرون مانژ تجربه نکردم،تازگیا کنترلم بهتر شده،فکر کنم صدای ناگهانی(بوق ماشین،پارس سگ و ....) و چهار نعل اسبای دیگه باعث رم کردن اسب بشه
 
kamyab گفت:
این اسبایی که سوارشون شدم میتونم کنترل کنم،چند بار سر دست زدن که تا حالا سر این موضوع از اسب نیفتادم ،چهار نعل بیرون مانژ تجربه نکردم،تازگیا کنترلم بهتر شده،فکر کنم صدای ناگهانی(بوق ماشین،پارس سگ و ....) و چهار نعل اسبای دیگه باعث رم کردن اسب بشه
فقط اون توصیه ای که میخواستم بکنم .
تو سواری کردن تو هیچ موقعیتش سوار اسب نترس.!
این ترس ونگرانیت رو اسبت کاملا" می فهمه وبیشتر باهات بازی میکنه,چون اون هم فکر میکنه باید بترسه ومطمئن باش بهانه اش رو هم پیدا می کنهi.!
وقتی میترسی به طور ناخوداگاه تنفست نا منظم وداخل قفسه سینه و بریده بریده انجام میگیره وعضلاتت منقبض میشه.!
واسب اینها رو میفهمه.همیشه عمیق نفس بکش وبه روبرو نگاه کن,
نذار دستت رو بخونه.؟!
 

سنا

Active member
اگه اسب افتاد رو ابخوري(ابخوري رو به دندون گرفت) چكار بايد كرد؟
 
* SANA * گفت:
اگه اسب افتاد رو ابخوري(ابخوري رو به دندون گرفت) چكار بايد كرد؟
اتفاق سختیه نه؟!بخصوص وقتی یه بریدگی عریض رو هم جلوت ببینی.! :eek:
آدمها معمولا" تو اینجور مواقع سعی می کنند اره کنند .!ولی اکثر موقعها جواب نمیده ,چون آبخوری رو تو دندونهاش محکم گرفته.؟!
ولی مطمئن ترین راه قبل از اینکه از شدت رم خوردگی تمام عضلاتش قفل بشه ,اینه که با تمام سه اثر اصلیت به ترتیب ساق ,نشیمن ,دستجلوها(البته اثر باز واول دستجلو)پاها ,جدو گاه وگردن رو به روی یک قوس دایره بیارید,دقت کنید گاهی اوقات گردن از خط مستقیم خارج شده ولی اسب روی شانه خارج روخط مستقیم داره به تاخت میره که حتی وضعیت رو خطر ناکتر میکنه چون جلوی پاهاش رو نمی تونه ببینه وهر آن احتمال زمین خودن هردو هست.باز تاکید میکنم تو اینحالت خیلی با دهنش ور نرید چون تعادلش رو به زده واحتمال زمین خودن دو تایی هست.!
ایراد کار اینجاست که سوار سعی میکنه با دستاش اسب رو به دا یره بیاندازه ونشیمن خارج وپای داخل وخارج عمل نمیکنه.!
خوب کجا بودیم,پس از بدایره انداختن اسب تقریبا" کار تمام شده است دایره را ادامه داده ودر چند دایره مکرر به مرور دایر ه راتنگتر تا اسب به یورتمه ,قدم وایست برسد(حالا یه نفس عمیق بکشید,البته اگه از اولش هم نفس عمیقتون رو حفظ می کردین کنترل آسانتر بود).
گاهی اوقات با یکبار شاید موفق به دایره انداختن اسب نشوید ولی اعمال این اثرات اسب را به روی پا آمدن تشویق می کند,مکرر تکرار کنید تا اسب رابه دایره بیاندازید. ;D
 

سنا

Active member
oliveira گفت:
اتفاق سختیه نه؟!بخصوص وقتی یه بریدگی عریض رو هم جلوت ببینی.! :eek:
آدمها معمولا" تو اینجور مواقع سعی می کنند اره کنند .!ولی اکثر موقعها جواب نمیده ,چوآبخوری رو تو دندونهاش محکم گرفته.؟!
ولی مطمئن ترین راه قبل از اینکه از شدت رم خوردگی تمام عضلاتش قفل بشه ,اینه که با تمام سه اثر اصلیت به ترتیب ساق ,نشیمن ,دستجلوها(البته اثر باز واول دستجلو)پاها ,جدو گاه وگرده رو به روی یک قوس دایره بیارید,دقت کنید گاهی اوقات گردن از خط مستقیم خارج شده ولی اسب روی شانه خارج روخط مستقیم داره به تاخت میره که حتی وضعیت رو خطر ناکتر میکن هچون جلوی پاهاش رو نمی تونه ببینه وهر آناحتمال زمین خودن هردو هست.باز تاکید میکنم تو اینحالتخیلی با دهنش ور نرید چون تعادلش رو به زده واحتمال زمین خودن دو تایی هست.!
ایراد کار اینجاست که سوار سعی میکنه با دستاش اسب رو به دا یره بیاندازه ونشیمن خارج وپای داخل وخارج عمل نمیکنه.!
خوب کجا بودیم,پس از بدایره انداختن اسب تقریبا" کار تمام شده است دایره را ادامه دادهودر چند دایره مکرر به مرور دایر ه راتنگتر تا اسب به یورتمه ,قدم وایست برسد(حالا یه نفس عمیق بکشید,البته اگه از اولش هم نفس عمیقتون رو حفظ می کردین کنترل آسانتر بود).
گاهی اوقات با یکبار شاید موفق بهدایره انداختن اسب نشوید ولیاعمال این اثرات اسب را به روی پا آمدن تشویق می کند,مکرر تکرار کنید تا اسب رابه دایره بیاندازید. ;D
بسيار ممنون از توضيحات هميشه خوب شما
راستش من يك بار اينطوري شدم اما نميدونستم چكار بايد كنم اما خدا رو شكر اولين كاري كه كردم اروم و خونسرد بودم
بعدشم قربون صدقه ي اسبه رفتم كه فدات شم من امتحان دارم ميفتم يه طوريم ميشه ما با هم دوستيم ;D باور كنيد همچين اين تكنيكه جواب داد كه نگو ;D ;D
البته بعدش مجبوور شدم از تير برق برم بالا ;D ;D ;D ;D
 
آره بعضی وقتها هم مجبور میشی خودت رو از اسب بیاندازی پایین.!
آقای تیموری تعریف می کرد یه روز با علی رضایی رفته بودیم گشت ,داشتیم برمی گشتیم ,علی گفت:هوشنگ یه کله ول کنیم اسبا رو,منم گفتم ول کنیم (علی یه کره برق سوار بود!) آقاهی کردیم اسبا رو ,من بعد از یه صدمتری اسبم رو جمع کردم.
چشمتون روز بد نبینه ,علی همینجور مثل گلوله میرفت
رسیدم باشگاه ,دیدم جلودرب باشگاه شلوغه ,ماشین و...,گفتم شایدمهمون اومده.یورتمه کردم زودتر برسم ,دیدم علی ولو ه دراز کش جلوی درب وآه وناله میکنه ,گفتم چی شده.!
کارگره گفت:اسب آقای رضایی رو آورد ,درب گاراژی باز نبود ,فقط در ب کوچیکه باز بود .!
اسب با همون سرعت از درب کوچیکه رد شده وآقای رضایی رو کوبیده به درب.
خلاصه هیچی گفتم دست بهش نز نید,یه پتو بیارید.پتو رو آوردن علی رو گذاشتیم تو پتو بردیم بیمارستان.
از نوک پا تا زیر گردنش رو گچ گرفتن. ;)

البته این خاطره ادامه دارد.!
 

atila

Member
سلام دوستان من به تازگی یه اسب 2.5 ساله گرفتم که تا حالا کسی نزدیکش نشده بود پشتشو برای جل و زین آماده کردم و از اون لحاظ مشکلی نداره و میشه راحت سوارش شد اما هنوز به دهنه عادت نکرده . تمرینات هم زیاد فایده نداره از دوستان خواهش میکم نظریات ارشادی را دریغ نفرمایند . یه مثل معروف ترکی میگه
عقل عقلئده ن اوتگون اولار (عقل از عقل سبقت میگیرد)
 
آتیلا گفت:
سلام دوستان من به تازگی یه اسب 2.5 ساله گرفتم که تا حالا کسی نزدیکش نشده بود پشتشو برای جل و زین آماده کردم و از اون لحاظ مشکلی نداره و میشه راحت سوارش شد اما هنوز به دهنه عادت نکرده . تمرینات هم زیاد فایده نداره از دوستان خواهش میکم نظریات ارشادی را دریغ نفرمایند . یه مثل معروف ترکی میگه
عقل عقلئده ن اوتگون اولار (عقل از عقل سبقت میگیرد)
آتیلا جان
نژاد اسبت چیه؟مشکلت با دهنه دقیقا" چیست؟ از چه نوع دهنه ای استفاده میکنی؟ چه انتظاری از اسبت داری؟والان چه کاری رو با اسبت دنبال می کنی؟
 

فربود

Active member
خیلی مطالب خوبی اینجا هست که من استفاده کردم
خوب نوبتی هم باشه نوبت منه ;)
من یه اسب مادیون دوخون 4 ساله دارم زیاد سواری نداده ، بازیگوش هم هست تقریبا یکه شناس هم شده چون به خودم سواری خوب میده ولی با دوستم اصلا میونه خوبی نداره :-\/ خوب بگذریم ... من این اسب رو تو یه باغ تقریبا 40 یا 50 هکتاری نگهداری میکنم البته به صورت آزاد یعنی فقط شب ها توی اصطبل میبندمش و به همین دلیل هم یه خورده تنبل شده و الان هم زیاد اهل سواری دادن نیست (ولی از لحاظ قیافه واقعا خوبه ماشاالله :D ;)). و من هم فقط از اسب سواری آزاد میگیرم یا توی همون محیط یا میبرمش بیرون که تقریبا هفته ایی یک بار گشت بیرون میریم .
خوب با این اوصاف من چیکار کنم که این اسب ما سواری خوب بده یعنی چند ساعت توی روز سواری ازش بگیرم و چطور سواری کنم (چند دقیقه قدم ؟ چند دقیقه یورتمه ؟ و چند دقیقه چهار نعل و تاخت ؟ )
قبلا از راهنمایی دوستان کمال تشکر را دارم ... :-* ;)
 
رخش خزان گفت:
خیلی مطالب خوبی اینجا هست که من استفاده کردم
خوب نوبتی هم باشه نوبت منه ;)
من یه اسب مادیون دوخون 4 ساله دارم زیاد سواری نداده ، بازیگوش هم هست تقریبا یکه شناس هم شده چون به خودم سواری خوب میده ولی با دوستم اصلا میونه خوبی نداره :-\/ خوب بگذریم ... من این اسب رو تو یه باغ تقریبا 40 یا 50 هکتاری نگهداری میکنم البته به صورت آزاد یعنی فقط شب ها توی اصطبل میبندمش و به همین دلیل هم یه خورده تنبل شده و الان هم زیاد اهل سواری دادن نیست (ولی از لحاظ قیافه واقعا خوبه ماشاالله :D ;)). و من هم فقط از اسب سواری آزاد میگیرم یا توی همون محیط یا میبرمش بیرون که تقریبا هفته ایی یک بار گشت بیرون میریم .
خوب با این اوصاف من چیکار کنم که این اسب ما سواری خوب بده یعنی چند ساعت توی روز سواری ازش بگیرم و چطور سواری کنم (چند دقیقه قدم ؟ چند دقیقه یورتمه ؟ و چند دقیقه چهار نعل و تاخت ؟ )
قبلا از راهنمایی دوستان کمال تشکر را دارم ... :-* ;)
سلام
در بالا یه بار برای کامیاب که میخواد برای گشت سواری کنه توضیح دادم.ولی باز هم میگم.
اگر اسب شما مدتهاست که سواری نداده(بیشتر از 6-5 ماه,اون نیمچه آمادگی وتعادلی که در قدیم داشته رو هم از دست داده,
بهتره با دو جلسه در هفته وبه مدت نیمساعت در محوطه اطراف باغ شروع کنی وسپس در طی سه هفته ضمن اضافه کردن زمان گشت تا یک ساعت,کم کم تعداد جلسات رو به 4 جلسه در هفته افزایش بده.
اسب شما بدلیل جوانی وبیرون نرفتن از محوطه,ممکن است با هر چیز غریبه وناآشنایی بترسد ورم بخورد,سعی کن قبلش او رو با این فضای غریب واشیائ غریب بیرون محوطه به صورت دستکش کردن اسب آشنا کنی وبیشتر برای آشنایی بامحیط تاآمادگی وقت بگذارید(اگه بااین روش آشنا کردن مشکل داشتید بگو تا توضیح دهم!)
اگر اسب شما انرِژی زیادی دارد که ممکن است سواری شما را با مشکل مواجه کند قبل از سواری او را لنژ در دایره بیشتر از 20 متربرروی دو دست بگذارید وپس از تخلیه انرژی اولیه اقدام به سواری کنید.
اگر محوطه گشت شما دارای تپه وزمین تخت است به فراخور انتخاب کنید,گشت تپه به تعادل رسیدن اسب بسیار کمک می کند ضمن اینکه فشار بیشتری بر روی بخش خلفی اسب می گذارد.!اگر سربالایی ها را با حرکت قدم (کشیده) وبه مرور به یورتمه بالا رفته وبا حرکت قدم پایین بیایید (به خاطر فشار حرکت بسته به شیب اسب تمایل دارد که سربالایی را چهار نعل طی کند که با آرامی وآهستگی او را به قدم وکشیدگی بیشتر دعوت نمایید.)اگر اسب شما لنگشی در قسمت خلفی دارد سواری کردن در تپه را تا زمان بهبود برای آمادگی اسب فراموش کنید.؟!
زمین تخت هم که امکان هر نوع فعالیتی را برای شما ممکن میسازد.
ولی در گشت بخصوص در یک ماه ونیم اول اسب خود را به آموزش ,آرامش وکشیدگی قدم (با دستجلوی بلند,ضمن تماس با دهان اسب)در گشت تر غیب کنید ودر مسیر برگشت که اسب تمایل بیشتری به حرکت با گامهای سریع (یورتمه ,چهارنعل )به سمت باغ دارد ضمن همراهی در چند گام با او ,مجددا" او را به قدم دعوت کنید بارها وبارها ( این پایه های آموزش شما در سواری گشت محسوب می گردد) که اگر درست پایه گذاری شود اسب در کنترل شما بوده وبه میل خود حرکت را انتخاب نکرده وهیجان زده نمی گردد.!
در غیر اینصورت همیشه در مسیر برگشت ازگشت باید با اسب خود در گیربوده وسلامت خود واسب رابه مخاطره بیاندازید.؟!

درباره سواری کردن داخل محوطه ,من به شروع یک ساعته البته با توجه به وضعیت سوار اعتقاد دارم.
که,یک ربع شروع وپایان گرم کردن وسردکردن ونیم ساعت مابین هم کار و کار آموزش عمدتا" روی گام یورتمه انجام می پذیرد.
وتازمان تعادل گرفتن اسب و سوار ,چهارنعل توصیه نمی شود؟! چون درگیری بیشتری را بین دستها ودهان اسب به وجود می آورد؟!
 

ناشناس

Active member
رخش خزان گفت:
خیلی مطالب خوبی اینجا هست که من استفاده کردم
خوب نوبتی هم باشه نوبت منه ;)
من یه اسب مادیون دوخون 4 ساله دارم زیاد سواری نداده ، بازیگوش هم هست تقریبا یکه شناس هم شده چون به خودم سواری خوب میده ولی با دوستم اصلا میونه خوبی نداره :-\/ خوب بگذریم ... من این اسب رو تو یه باغ تقریبا 40 یا 50 هکتاری نگهداری میکنم البته به صورت آزاد یعنی فقط شب ها توی اصطبل میبندمش و به همین دلیل هم یه خورده تنبل شده و الان هم زیاد اهل سواری دادن نیست (ولی از لحاظ قیافه واقعا خوبه ماشاالله :D ;)). و من هم فقط از اسب سواری آزاد میگیرم یا توی همون محیط یا میبرمش بیرون که تقریبا هفته ایی یک بار گشت بیرون میریم .
خوب با این اوصاف من چیکار کنم که این اسب ما سواری خوب بده یعنی چند ساعت توی روز سواری ازش بگیرم و چطور سواری کنم (چند دقیقه قدم ؟ چند دقیقه یورتمه ؟ و چند دقیقه چهار نعل و تاخت ؟ )
قبلا از راهنمایی دوستان کمال تشکر را دارم ... :-* ;)

شما اگر بخوای اسبتو اماده سواری بکنی واینکه اسبت یک اسب ورزشی بشه
قبل از اینکه سوار بشی و تاختو تاز کنی . 2هفته اول یک روز لنج با بغل بند بزن روی هر دست 10 دقیقه وروز بعد سوار اسب شو سوار که شدی 10 دقیقه قدم با دست جلو آزاد برو قدم و یورتمه هم 30دقیقه خوبه چهار نعل هم زیاد کار نکنن (اگر دیدی اسبت موقع سواری هیجان داره ومیخواد تاخت بره قبل از اینکه سوار بشی به اسب لنج با بغل بند بزن روی هر دست 5دقیقه وبعد سوار اسب شو) موقع سواری کاوالیتی هم برای اسب بزار ( 3تا تیر کافیه) کاوالیتی باعث میشه اسب گام درستو یاد بگیره

از هفته دوم 2روز سوار شو مدت سواری هم 1ساعت 10دقیقه قدم 40دقیقه یورتمه 5دقیقه چهار نعل 5دقیقه اخر هم قدم برو تا اسب سرد بشه (اگر مانژداشته باشید موقع یورتمه رفتن هرگوشه مانژ دایره به قطر20متر بزن /دست خارج ثابت دست داخل هم از اثر 3استفاده کن وساق داخلت هم به اسب بگیر که قوس به خودش بده /)یک روز گشت به مدت 2الی3ساعت .موقعی میری گشت دست جلو رو آزاد بگیر وبگذار اسب گردنشو بکشه البته ساق هم داشته باش تا اسب قدم کشیده بره .داخل گشت یورتمه وچهار نعل نرو /ویک روز هم لنج با ابزار به اسب بزن ویک روز هم به اسب استراحت بده

این کار ها رو حد اقل تا 2ماه مداوم انجام بده تا بدن اسب آماده بشه وبعد اگر اسبت پرش کار میکنه موانع ژیمناستیک با هاش کار کن تا بدنش برا پرش اماده بشه
 

atila

Member
[[size=10pt]color=purple]آتیلا جان
نژاد اسبت چیه؟مشکلت با دهنه دقیقا" چیست؟ از چه نوع دهنه ای استفاده میکنی؟ چه انتظاری از اسبت داری؟والان چه کاری رو با اسبت دنبال می کنی؟
[/size]


[/color]سلام عزیز نژادش قره باغه از دهنه انگلیسی استفاده می کنم . برای سواری آزاد و شاید کورس استفاده می کنم. وقتی که کوچکترین اشاره به دهنه میشه اسب سرشو پائین میندازه تا دست جلو رو از دستت بگیره. البته اسب ذاتا آرام و مطیعه.
 
آتیلا گفت:
[[size=10pt]color=purple]آتیلا جان
نژاد اسبت چیه؟مشکلت با دهنه دقیقا" چیست؟ از چه نوع دهنه ای استفاده میکنی؟ چه انتظاری از اسبت داری؟والان چه کاری رو با اسبت دنبال می کنی؟
[/size]


[/color]سلام عزیز نژادش قره باغه از دهنه انگلیسی استفاده می کنم . برای سواری آزاد و شاید کورس استفاده می کنم. وقتی که کوچکترین اشاره به دهنه میشه اسب سرشو پائین میندازه تا دست جلو رو از دستت بگیره. البته اسب ذاتا آرام و مطیعه.
آتیلا جان
اینکه انتظار داشته باشی کره دوساله مثل یه اسب بالغ کارکرده در ابتدا سرش روتوسینه سوار بگیره؟!انتظاربیجای است.
چون کره دوسال نیمه از نژادقره باغ هنوز توسن رشده وهرماه وضعیت بدنش تغییر می کنه,یه بار پشتش رشد میکنه وبالا میاد وبعد از اون جدوگاهش رو میرسونه وتمام این تغییرات باعث میشه که تعادلش در حرکت دائم تغییر کنه وتمایل داشته باشه که در حرکت به روی دست ودهنه بیافته.
ولی اگر این کشیدن دهنه فقط در هنگام اثر با دستها اتفاق میافتد ممکن است که دهنه مورد استفاده برای کره سنگین باشد ویا شما در هنگام اعمال اثر نیرو ودستهای سنگینی داشته باشی سعی کنید از دهنه های سبکتر آبخوری ساده یا تخم مرغی استفاده نمایید .
عجله نکنید سعی کنید زیاد با دهان کره ور نروید چون مقاومت او را بیشتر میکنید,در سواری ضمن اینکه تماس بسیار اندکی بادهنه دارید(حمل طبیعی سر وگردن ,دستجلوها لق نزند!)او را به جلو برانیدنقطه تماس را برای او مطلوب کنیدبه طوری که کره با دهنه در ان نقطه شروع به بازی کندوترشح بزاقش فعال گردد در آنصورت اسب دهنه را قبول کرده است (فقط نقطه تماس را منعطف نکنید چون یاد میگیردبادستهای شمابرای دهنه گرفتن کلنجار رود.!) وبا به تعادل رسانیدن هرچه بیشتر در حرکات ورزشی کم کم او قادر خواهد بود که وزن سروگردن را به تنهایی حمل کرده واز دستهای سوار کمک نگیرد....

ولی اگر برای کورس اورا آماده می کنید یکی از تکنیکهای کورس تحریک از طریق دهنه است وعکس آموزشهای بالا,به طوریکه در سرعت برای تحریک بیشتر از تماس با دهنه استفاده می کنند.