ویروس مادیان باردار

امکان وجود ویروسی مشابه هرپس در مادیانهای ترکیه ای وجود دارد که منجر به نارس ماندن جنین ودر نهایت افتادن جنین خواهد شد که البته زحمات متعدد ی را از بین میبرد لذا دقت لازم وبه عبارتی صرف نظر کردن از اسبهای بدون هویت سلامت دور از عقل نیست..(صر فا" جهت اطلاع )
 

SHAHAB.M

Member
امکان وجود ویروسی مشابه هرپس در مادیانهای ترکیه ای وجود دارد که منجر به نارس ماندن جنین ودر نهایت افتادن جنین خواهد شد که البته زحمات متعدد ی را از بین میبرد لذا دقت لازم وبه عبارتی صرف نظر کردن از اسبهای بدون هویت سلامت دور از عقل نیست..(صر فا" جهت اطلاع )
منبع را لطفا ذکر کنید.
 
بالا