لی لی (دیو*انوشه انصاری) م

سلام
خدارا شکر که اسبچه خزر مورد استقبال قرار گرفته امیدوارم حمایت بیشتری بشه واقعا خالص خیلی کم شده اما هنوز هم در دامنه البرز به صورت ازاد زندگی میکنند ولی خیلی محدود است
واقعا سواری با ان در جنگل و کوهستان لذت بخش هست
 
بالا