لنژ

Longeing: Practical Tips for a Lost Art
- by Dr. Thomas Ritter

©2007 All Rights Reserved
Previously published in Topline Ink Magazine ©2007​
اکثرا"با هرکسی که من صحبت میکنم با اطمینان میگه :"بله,بله من می دونم چگونه لنژ کنم" و احتمالا" این مقاله برای آنها خسته کننده است ولی من معمولا" نمی بینم که کسی به درستی لنژ کند ودر عوض هر نوع اشتباهی در لنژ کردن به چشم می خورد.بند لنژهایی که به دهنه متصل شده ,بغل بندهایی که پایین وبسیار کوتاه ویا حتی بلند تنظیم شده ,یا بدون بغل بند وشلاق لنژ,اختراعات عجیب وغریبی برروی بینی اسب به جای کلگی لنژ ,بندهای لنژی که بر روی زمین کشیده میشود,اسبهایی که مسیر دایره را طی نمیکنند ومربیان بی هدفی که بدنبال اسبها در محیطی ,دایره ویامستقیم!حرکت میکنند.
تمام اینها نه تنها مفید نیست بلکه آسیب رسان است وبه دلیل عدم تعادل وسرعت گامها حتی باعث لنگش می گردد.
این گسترش اشتباهات است که دیگران لنژ کردن را کاری ناسالم برای اسبها می دانند.
 

پیوست ها

 • image001.png
  image001.png
  18.7 کیلوبایت · بازدیدها: 222
 • image001.png
  image001.png
  18.7 کیلوبایت · بازدیدها: 227
چرا لنژ می کنیم؟

سوارکاران زیادی (از جمله حرفه ای ها که باید بیشتر بدانند!!)بسیار در لنژ کردن تنبل هستند وتمایل دارند که زودتر به قسمت جالب ماجرا یعنی سواری کردن بپردازند آنچه آنها درک نمی کنند این است که انهایک ابزار آموزشی راکه می تواند آهنگ حرکت ,تعادل ,تمرکزدر تماس با دهنه وآزادی در حرکت را قبل از سوارشدن براسب برای او بوجود بیاورد را فراموش می کنند.!
زمانیکه سوارکاری اسبی را که با لنژ آماده شده سوار می گردداسب برای شروع کار مهیاست, گرم کردن یکی ازسودمندیهای لنژقبل از سواری است.
زمانیکه اسب حرکت خود رابرروی دایره ای ثابت وگرد با آهنگی یکنواخت دنبال کرد وی مهیا برای برای سوار شدن است.
من خود به شخصه هرگز براسبی که قادر به انجام این خواسته ها نباشد سوار نخواهم شد چون اگر اسب نتواند خط وآهنگی یکنواخت بدون وزن سوار را به اجرا گذارد مطمئنا" این کار را با وزن متعادل ویا نامتعادل سواری 100-50 کیلویی قادر به انجام نخواهد بود.!
آموزش مجدد(اصلاح ایرادات حرکتی بدلیل آموزش غلط!) وبازیابی اسبی که دوران نقاهت پس از جراحت راطی می کند عمدتا" بدون لنژ کردن بسیار مشکل تر وزمان بر تر است وگاها" ناممکن.
مانژ دایره به هیچ عنوان جایگزین مناسبی برای لنژ محسوب نمی شود چون بسیاری از مشخصات لنژ از قبیل ارتباط مستقیم, ;کنترل وتماس در آن لحاظ نشده وفقط برای حرکت وهدایت در مسیر دایره است.

هدف از لنژ کردن

همانطور که در بالا گفته شد هدف از لنژ کردن,کمک به اسب در پیدا کردن تعادل به وسیله آموزش صحیح اجرای قدم ,یورتمه وچهار نعل واجرای انتقال حرکات بر روی دایره در آهنگ ثابت وبا تماسی ثابت میباشد این حرکات عضلات گردن ,کمرو کپل..(Top Line) را تقویت کرده و کمک به شکل گیری صحیح اندام در اسب مینماید.
تنها یک اسب متعادل قادر به حرکت بر روی دهنه است,یک اسب نامتعادل ممکن است سرش را در موقعیت پایین قرار دهداما این به معنای برروی دهنه نیست.؟!
 

پیوست ها

 • image002.jpg
  image002.jpg
  10.8 کیلوبایت · بازدیدها: 198
 • image002.jpg
  image002.jpg
  10.8 کیلوبایت · بازدیدها: 192
تجهیزات
هر کاری نیاز به تجهیزات درست جهت اجرا وپیاده سازی موفق منظور دارد, تنظیم نادرست تجهیزات حتی بالاترین مهارتها را با شکست مواجه می کند, بدین دلیل است که مربیان آموزش دیده همیشه اصرار بر استفاده از تجهیزات درست دارند, شما سریعا" می توانید سوارکار خبره را از نا شی با انتخاب تجهیزات مورد استفا ده تشخیص دهید.
من درک نمی کنم این همه سوارکار چطور با وسایل غلط , انتظار موفقیت دارند آنها متوجه نیستند که ممکن است تمرین لنژشان حتی قبل از رسیدن به مانژ با شکست مواجه شود.!

کلگی لنژ

یک کلگی لنژ راحت , از مهمترین وسایل لنژ صحیح (موثر و موفق ) محسوب می گردد متاسفانه اکثر کلگی های در دسترس در کاتالوگ ها ومغازها بسیار بزرگ وسنگین می باشد ومانع از انتقال اثرات لنژ کننده بر روی بینی اسب می شود بهترین نوع کلگی متعلق به اسپانیا (SRS Kollektion ) وپرتقال میباشد.
مادامیکه کلگی بر روی دماغ وبالای فک عمل می کند ابزاری موثر برای خمش جانبی , نسبت به دهنه محسوب می گردد واثر وکاربرد دهنه را خنثی نمی کند, اثر کلگی لنژ هیچ وقت فک اسب را منقبض ویا دهان اسب را باز نمی کند.

تنگ ورشو

تنگ ورشو قطعا" یک ابزار ضروری لنژ به حساب نمی آید ولی مفید است بطوریکه شما رادر تنظیم ارتفاع بغل بند نسبت به زین یاری میدهد, تنظیم تنگ بر روی زین از چرخیدن آن در هنگام کار جلوگیری می کند و همچنین حلقه های اتصال بر روی تنگ ورشو باید به اندازه کافی بزرگ باشد.

بغل بند (Side rein)

بیشتر اسبها نیاز به حمایت بغل بند( Side rein یا Viennese Side rein ) در پید اکردن تعادل ,کامل کردن قوس حرکت , اترات بند لنژ وکشش قسمت خلفی دارند , بغل بندهای صاف چرمی با هیچ کشسانی وهیچ حلقه لاستیکی بهتر از مدلهای دیگر هستند لاستیکهای حلقه ای بعضی اوقات شروع به جابجایی تماس واز بین بردن نقطه تماس می گردند, بغل بند های کشی اسب رابه مقاومت در برابر دهنه ترغیب می کنند.
* بغل بند باید در حالتی که اسب در تعادل است (ایستاده )خط فرضی پیشانی راعمود بر زمین هدایت کند, بغل بندی که خیلی پایین تنظیم شده , سر را به سمت پایین واسب را به روی دست قرار میدهد.
* بغل بند وینی به شکل Y که بین دستها متصل می گردد سر را به پایین واسب را همچنین به روی دستها قرار می دهد , اینها زیانبخش بوده وتوصیه نمی گردد.!
* اگر اسب سر وگردنش , بدلایل فیزیکی پایین است , بالا تنظیم کردن بغل بند به بالا آوردن گردن کمک می کند.!
* بغل بند نیاز به یک تنظیم درست به طوریکه یک تماس واتصال نا مرئی توسط بند از دهنه تا پاهای عقب ایجاد نماید ولی بغل بندهای بلند که اسب قادر است سر خود راجلوتر از خط عمود نگهدارد در هنگام حرکت در نقطه تماس لغزان است .
* وقتی اسب در تعا دل حرکت می کند , بغل بند ها نرم , پوزه کمی جلوتر از خط عمود و بند لنژ در تماس است .
* تربیت کننده باید گامها وحالت اسب را ببیند وارزیابی کند, بغل بند باید بر اساس مشاهدات در صورت نیاز تنظیم گردد تا اسب را در پیدا کردن تعادلش یاری رساند.

بند لنژ

من بند لنژ کتانی را بدلیل حس ارتباطی خوب وکمتر فشار آوردن به انگشتان در زمان کشش نسبت به بند های نایلونی تر جیح می دهم, بند لنژباید به اندازه کافی بلند باشد تا اجازه حرکت بر روی یک دایره 20 متری به دور مربی را به اسب بدهد.

شلا ق لنژ

یک شلاق خوب یک ابزار ضروری است باید به اندازه کافی بلند وقادر به دستیا بی به اسب در حداقل قطر دایره باشد باید سبک (مزاحم دست ومچ نباشد) ومنعطف بوده چون یک شلاق خیلی بلند , سنگین ولخت بوده و به سختی وکندی قادر به تماس با پاهای اسب در زمان مورد نیازبه تحریک بیشتر می باشد.

http://www.videojug.com/film/how-to-lunge-a-schooled-horse
ببخشید ولی یه چیزهایی هم درباره تنظیمات ابزاردر این سایت مفید میباشد.!
 

پیوست ها

 • کلگی لنج.jpg
  کلگی لنج.jpg
  20.9 کیلوبایت · بازدیدها: 208
 • Anja Beran.jpg
  Anja Beran.jpg
  26.3 کیلوبایت · بازدیدها: 205
 • لنژ.jpg
  لنژ.jpg
  24.7 کیلوبایت · بازدیدها: 213
 • کلگی لنج.jpg
  کلگی لنج.jpg
  20.9 کیلوبایت · بازدیدها: 204
 • Anja Beran.jpg
  Anja Beran.jpg
  26.3 کیلوبایت · بازدیدها: 201
 • لنژ.jpg
  لنژ.jpg
  24.7 کیلوبایت · بازدیدها: 199
زین با تجهیزات یک وزن7-5 کیلویی متعادل جایگزین وزن سوار بر روی کمر اسب است.
لنژ یک کره تازه کار را بدون زین شروع وحرکات آزاد را آموزش می دهند وسپس تنگ ورشو برای آماده سازی وآشنایی عضلات کمر وشکم با تنگ ودر صورت نیاز استفاده از بغل بند.. استفاده می کنند وپس از آن مرحله زین گذاری وآشنایی بازین وحرکت در زیر زین وبعد از آن آزمایش وآموزش سوار شدن بر اسب....!
حال در مرحله ای بر روی اسبهای آموزش دیده تر( والبته خونسرد!)از رکاب داخل برای تحریک به حرکت بیشتر هم استفاده می کنند( شما این قسمت رو نشنیده بگیر !).
همانطور که دربالا هم اشاره شد ,لنژ کاربرد های زیادی دارد.!
 

kamyab

Member
oliveira گفت:
حال در مرحله ای بر روی اسبهای آموزش دیده تر( والبته خوبسرد!)از رکاب داخل برای تحریک به حرکت بیشتر هم استفاده می کنند( شما این قسمت رو نشنیده بگیر !).
اولا" متشکرم،دوما" یه سوال دیگه
اگه خونسرد نباشه چی؟
 
اولا" به شما دوست عزیز گفتم که این قسمت رو نشنیده بگیر.!
دوما" منظورم از خونسرد ,در مقابل نژاد خونگرم میباشد.
هیچی از ترس وهیجان برخورد رکاب به کنار بدنش با تمام سرعت دورت می گرده.! ;D
هر مقصودی که از لنژ کردن داشته باشی به هم میریزه.

ولی همانطور که تو فیلم داخل سایت معرفی شده هم می بینی ,شما باید تمام وسایل ومتعلقات متصل به زین را Fix کنی که حین کار تمرکز اسب در اثر برخورد وحرکت متعلقات به هم نخورد, بخصوص کره تازه کار.!

ولی در هر صورت ,هدف ار لنژ ,ارام کردن وثابت نگهداشتن سرعت حرکت وفعالیت اسب و... میباشد نه زین کردن ویا حتما" با زین لنژ کردن!
کمااینکه اسبی که بازین و بدون سوار قادر به حفظ تمرکز وآرامش در حرکت نیست,بازین وبا سواری مزاحم به هیچ عنوان قادر به تمرکز وآرامش ویا به تعبیر بهتر تعادل در حرکت نیست. در صورت حساسیت وترس اسب باید علت راشناسایی کرده وبه مرور ضمن حل وبرطرف کردن وآشنایی با علت ترس آن را برای او عادی کنید واسب را به سمت کار درستی که مایل به انجامش هستید هدایت کنید,بارها وبارها .

اسب آینه رفتار وخصوصیاتی است که شما با او داشته اید.!
 
تکنیک

تکنیک
دراین مقاله سعی ندارم درباره لنژ کردن اسبهای جوان بحث کنم درآن صورت این مقاله بسیار طولانی میشود.

* لنزکننده باید اندازه دایره لنژ را تنظیم کند به طوریکه درآن دایره اسب با آهنگ وتعادل مناسب حرکت کرده وعضلاتش را به خوبی بکار گیرد چون تنها در آن صورت است که حرکت وآموزش اسب پیشرفت می کند.
برای ایجاد یک دایره ,لنژ کننده باید در مرکز دایره قرار بگیرد واز حرکت به اطراف بپرهیزد در غیر اینصورت نقطه تماس برای اسب با دستهای لنژ کننده نامطمئن ولغزان بوده وبند لنژهیچ هدایت مفیدی را مهیا نمی سازد.
* بند لنژ دردست داخل وشلاق در دست خارج نگهداری میشودبه عبارت دیگر اسب وقتی روی دست راست لنژ میشود دست داخل راست ودست خارج چپ میباشد.و حلقه انتهای بند لنژ در دست داخل نگهداری می شود.
* بند لنژ به حلقه مرکزی کلگی متصل می گردد چندین امکان دیگر وجود دارد ,دو حلقه جانبی که هرکدام استفاده خاصی دارد که در این مجال نمی گنجد.
* اثرات بند لنژ باید توسط بدن لنژ کننده حمایت شود این ضروری است که لنژکننده مستقیم رو به مکانی که قصد تاثیر گذاری بر آن را دارد بایستد ودست خارج با یک شلاق ,اصلاح وبهبود حرکت را دنبال کند , وقتی تماس از بین می رود واثرات منقطع می گردد اسب را در حالتی بدون ارتباط وحتی مدافع قرار می دهیم.
* آرنج باید خمیده باشد مچ و انگشتان باید آزاد باشند ودست حالتی حساس به خود بگیرد , مچ باید در راستای بازو بطوریکه هیچ خشکی وانسداد انرزی ایجاد نکند.
* دست لنژ کننده باید آرام باقی بماند واز حرکات ناگهانی اجتناب کنداگر یک جابجایی بلند برای اجرای یک حرکت ضروری است پس از انجام ضروری حرکت , دست در موقعیت خود قرار بگیرد.
* لنژکننده می تواند تمام بدن اسب را روی بند لنژ احساس کند او می تواند بفهمد که کجا اسب تحت تنش وچه زمانی شاداب وسرحال است واین حساسیت یک پیش نیاز ضروری برای تشخیص نیاز عضلات اسب به تقویت بیشتر ویا آزاد سازی عضلات منقبض دارد.
* بند لنژمی تواندسروگردن اسب را به داخل قوس وهمچنین به سمت تثبیت آهنگ ودرخواست انتقالی معکوس هدایت کند در خواست وتشویق به قوس آمدن سرو گردن در زمانی که یکی از دست ویا پای داخل بر روی زمین است (به جز زمان تعلیق گام)امکان پذیر است.
* شلاق باید طوری نگهداری شود که نوک آن رو به زمین باشد , نشانه رفتن دائمی آن به سمت مفصل خرگوشی به طوری که تعدادی از مربیان توصیه می کنند به معنی رانش دائم همانند یک ساق چنگ زده دائم درتهیگاه اسب است واسب را در ابتدا آشفته می سازد ولی به مرور عادت می کند که به آن بی توجه باشد ولنژ کننده یک فرصت تنظیم سرعت را از دست می دهد.
* اگر شلاق پایین گرفته می شود بدین معناست که اسب با تحرک خوبی حرکت می کند ودر زمان مورد نیاز بالا آوردن آن به معنی تلاش بیشتربرای حرکت رو به جلوست.
* اگر اسب بالا آوردن شلاق را فراموش کرداثرجایگزین حرکت آرام تسمه شلاق در یک دامنه وسیع از عقب به جلو ودر ادامه از بالا به پایین میباشد.
* لنژ کننده باید از تمامی طول شلاق (بدنه + تسمه) بعنوان امتداد دهنده طول بازوی خارج برای تحریک اسب استفاده نماید.
* اثر جایگزینی قوی تر بعدی یک صدای ایجاد شده از تسمه به واسطه حرکت بلند وسریع از بالابه پایین می باشد ,وقتی اسبهای دیگر در محوطه هستند صدای بلند شلاق باعث ترس آنها خواهد شد..
* وقوی تر از این تحریکات لمس پاهای پشتی توسط تسمه شلاق است همچنان که کنده شدن وحمل پاها از زمین را ممکن می سازد.
* اگر اسب به حرکت به داخل دایره تمایل دارد, بابالا آوردن شلاق به سمت شانه ویا سر, او را به بیرون وروی دایره هدایت کنیددر روش آوردن شلاق در موقعیت درست باید گفت که سر شلاق به سمت پایین وبه آهستگی به سمت جلو حرکت کرده سپس با بالا آوردن آن اسب تنها حرکت تسمه بسمت سر را می بیند , نه حرکت عقب به جلوی شلاق را وبه عبارتی دیگر ممکن است او به غلط تعبیر به حرکت عقب به جلو واثر رانشی داشته باشد.
* اسب به سرعت بالا آوردن شلاق پشت کپل ویا تکان تسمه از عقب به جلو را را یاد می گیرد همچنانکه بالا آوردن وتکان دادن تسمه در ناحیه شانه به معنی بیرون رفتن در قوس دایره( کلا" دور شدن از شلاق! ونقطه فشار ! ولی اگر از شلاق دور شد دیگر ادامه ندهید , چون معنی حرکت را از بین میبرید.)و برای آهسته تر کردن حرکت می توانید از زیر بند لنژ با بالا آوردن شلاق در جلوی حرکت باعث کاهش سرعت حرکت در اسب گردید.
× صدا میتواند بسیار ارزشمند باشدبخصوص بااسبهای جوان وهمچنین بااسب هایی که بدون تمرکزونامطمئن حرکت می کنند.
× بیشتراسبهابه خوبی به صدا گوش داده وعکس العمل نشان می دهند,صدا میتواند در توضیح وحمایت اثرات شلاق وبندلنژ بسیار مفید باشد.
× همچون سواری در زیر زین اسب بایدبین اثرات رانشی وباز دارنده قرار گیرد.
× شروع کردن اسب بیرون بر روی دایره مشکل ترین قسمت از کل تمرین محسوب میگردد چون اسبهای زیادی تمایل به نزدیک شدن به لنژکننده در وسط دایره دارندکه او باید به آرامی شانه آنها رابه بیرون وبر روی دایره براند.

تغییرسمت حرکت

دوروش برای تغییرسمت حرکت در آموزش کلاسیک وجوددارد(تغییر به روشSRS ,آوردن اسب به مرکز دایره ودرآن نقطه مربی هرگونه تنظیمی راکه موردنیاز است اعمالکرده واسب را مجددا"درسمت مخالف به بیرون وبر روی دایره هدایت میکند.
ودومی روشEgon von Neindroff مرسوم بوده که اسب رابر روی قوس دایره نگهداشته ومربی به سمت اسب حرکت می کند وپس از تنظیم,با یک چرخش برروی دستهاتوسط اسب او رابه سمت مخالف هدایت می کند,این روش این سود را داردکه به اسب اجازه داخل آمدن به قوس رابه اختیار خود نمی دهد وضمنا" چرخش برروی دستها این امکان را می دهدکه اسب مفصلHip رامنعطف کرده وآن را درقبال فشارهای جانبی تسلیم نماید.
این خطای بزرگی است که اسب یادبگیرد(چرخیدن به سمت لنژ کننده هرزمانی که متوقف میشود!)چون این باعث می شود که اسب در پاسخگویی به اثرات تاخیر کرده ویا حتی کپلش را به بیرون از قوس متمایل کند.(دو تا از بدترین عادتها که اسب میتواند داشته باشد)این باعث میشود که اسب بعد از هر انتقال به ایست به اشتباه بچرخد.!!
وقتی که سمت حرکت تغییرمی کند شلاق وبند جایش دردستهای لنژ کننده تغییرمیکند,بهتر است شلاق لنژ رااز پشت کمرتعویض نماییدکه باعث ترس اسب نگردد.
 
شایع ترین اشتباهات در لنژ

شایع ترین خطاهایی که لنژکنندگان انجام می دهند

-عدم تمرکز
-عدم مهارت
-مربی بدون توجه در هنگام لنژحرکت می کند.
-عدم تماس بند لنژ
-حرکت دست لنژ کننده
-استفاده نادرست از شلاق(بی اثر و ترساندن اسب)
-بغل بندها بسیار پایین ,کوتاه یا بلندتنظیم شده است
-آهنگ حرکت بسیار تند یا به ندرت خیلی آهسته است.
-قطردایره ها تنگ وحرکت اسب برروی دایره کامل نیست.

شایع ترین خطاهایی اسب واصلاح

-عدم تمرکز
-گام برداری نامنظم
-داخل آمدن یک سمت اسب وبالتبع بیرون رفتن سمت مخالف
-نادیده گرفتن لنژ کننده
-قوس معکوس
-ایست وچرخش

اسب بدون تمرکز
اگر اسبی بدلایل محیطی بسیار عصبانی به نظر می رسد وبدون گوش کردن به مربی در حال تاخت در زیر بند لنژاست من دریافتم که موثرترین راه,دستکش کردن او بر روی قوس دایره است او حواسش را به دستگردان کردن معطوف می کند,بیشتر اسبها دستکش و تمرکزکردن را دوست دارند .
زمانی که اسب کمی حواس پرت است حرکات انتقالی بسیار کمک خواهد کرد.

گام برداری نامنظم
گام برداری نامنظم ,معمولا"زمانی است که اسب روی شانه داخل افتاده وبه داخل دایره می آید وسرعت حرکت شروع به تند شدن می نماید,یک سمت از بدنش (جلو یا عقب)به داخل دایره کشیده میشودو سمت مخالف بدلیل نیروی گریز ااز قوس خارج میگرددوتا آهسته وکنترل کردن سرعت گامها ادامه می یابد.
در موارد بسیاری پشت اسب از مسیر خارج ونهایتا" متوقف وبه سمت مخالف می چرخد!که من بارها در اسبهایی که آموزش ضعیفی در لنژ داشته اند به چشم دیده ام.
وقتی رفتار اشتباه مکرر وقدیمی است نیاز به آموزش مجدد احساس می شود روش آموزش با یک اسب جوان بدین صورت است.
یک شخص در مرکز دایره ایستاده وبند لنژ را در دست دارد وشخص دیگراسب را بر روی دایره با حمل شلاق لنژ دستکش می کندوقتی اسب بر روی مسیر به آرامش رسیدحمل کننده شلاق فاصله اش را از اسب به سمت مرکز دایره بیشتر کرده وبا کمک شلاق شروع به هدایت اسب منطبق بر اصول استفاده از شلاق مینماید.
زمانی که تندی حرکت یا انحراف از مسیر در اسب زیاد نیست یک نفر به تنهایی نیز می توانداین اصلاحات را انجام دهد,مربی باید به بیرون و بر روی قوس دایره حرکت کردن را آموزش دهد قبل از اینکه اسب به فکر داخل آمدن بیافتد واین کار را با بالا آوردن شلاق در کنار شانه هاویا سر آموزش دهدبعضی اوقات تکان دادن بند لنژ نیز می تواند معنی آهسته تر کردن حرکت وبیرون رفتن بر روی قوس دایره رانیز داشته باشد.
خمش در نیم توقف به خصوص برروی پای داخل,کمک در تثبیت سرعت حرکتاسب می نمایدنیم توقف باید از یک تماس بابند لنژ حاصل گردد.
وقتی که اسب از تماس با بند لنژمی افتدمربی باید با کمک هر دو دست این انقطاع را بردارد به طوریکه مجددا" تماس برقرار گردد سپس با یک تعداد نیم توقف اسب را در قسمت خلفی نرم کرده وسرعت حرکت راآرام نمایددر این زمان مربی بایدبا در اختیار گذاشتن بند لنژ اسب را در بزرگ تر کردن قطر دایره ترغیب نماید,آزادشدن بند لنژ می تواند همزمان با بیرون رفتن اسب همراه گردد.
اجرای یک دایره بزرگترتلاش کمتری درمقابل یک دایره کوچکتر دارد,اسب های زیادی تمایل دارند که دایره را بزرگتر کننددرزمانیکه آرام شدن حرکت به واسطه نیم توقف درخواست شده استبه شرطی که مربی مانع از انجام نگردد.!
اگر مربی بند لنژدادن به اسب رابرای خارج رفتن فراموش کند اسب از تماس افتاده ومجددا" به سمت داخل دایره تمایل پیدا کرده ودایره بتدریج کوچکترمی گردد.!
شلاق وبند لنژباید مکمل و توضیح دهنده وحمایت کننده یکدیگرباشندتا آنجایی که ما به آهنگ مورد نظر دست یابیم.
اینکه چه آهنگی بهتر کار می کند؟
مربی باید اسب را درک کرده حتی کوچکترین تغییرات در تعادل,آهنگ ودر پاسخگویی به اثرات,اوباید بداند که چه آهنگی برای اسبش مفید خواهد بود.
اگر گردن بیش از حد به داخل خم می گردد نیاز به تنظیم مجدد وکوتاه کردن بغل بند سمت مخالف می باشد.

نادیده گرفتن مربی!
اگر اسب یک اثررا نادیده انگارد,مربی بایدحساسیت اسب راتا زمان عکس العمل افزایش دهد؟!مربی بایددریک ارتباط مصرانه پاسخگویی به هر اثر را پیگیری کرده حتی اگر عکس العمل اشتباه بود در آن زمان باید باز خوردی مناسب از خطای عکس العمل به اسب واردگردد.
همچنان که کار تبدیل به یک همکاری بین اسب و مربی می گردد واز هر گونه متفرق گویی اجتناب کرده وتمام ارتباطات باید هدفمند باشد.
این گفتگوها بهترین تضمین برای موفقیت وحفظ توجه اسب است.

قوس معکوس
این حالت نتیجه ای از عدم تعادل وخشکی دراندام است .اولین گام ,مربی بایدیک گام ثابت ودایره ای منظم را اختیار کندواین عناصر ,پایه را برای تعادل شکل می دهندوتعادل پیش نیاز نرمی در حرکت است.همچنین تا آهنگ وقوس دایره تثبیت بهتری پیدا می کندمی توان از خمش های نیم توقف برای آزادسازی سر وقسمت خلفی و با دادن وگرفتن بند لنژعضلاتی که دارای انقباض هستندتشخیص داده وبا اثرات خمشی دقیق انسدادها را بگشایید.!
بعضی اوقات روی چنین اسبی" بغل بندها کمی کوتاه تر(داخل) تنظیم میشود تا اثرات در میان بدن اسب جریان یابد؟! وزمانیکه اسب تعادل می یابد وانقباضات را آزاد کرده وشروع به کار کشیدن از Top Line می نمایدطول بغل بندها مجددا" تنظیم وبلند می گردد.
وقتی یک گردن خشک است بند لنژ می تواندهمچون یک بند خم کننده متصل شودبدینصورت که بند لنژ از حلقه جانبی تنگ ورشو به حلقه دهنه!ویا حلقه داخلی کلگی لنژمتصل شده ومربی اثرات خمشی بیشتری را درخواست میکند.

ایست وچرخش
این حرکت می تواندبه سادگی ومکررتوسط اسبهای جوان اجرا شودولی اگر این حرکت همیشه دریک نقطه ثابت رخ بدهد ضمن جستجوبرای علت این مشکل (سعی در رفع آن)ممکن است به صورتیک عادت درآید.
راهکار اساسی ایناست که علت را جستجو,پیدا ورفع نماییدووقوع علت جلوگیری کنید.این مشکل وقتی رخ می دهدکه کپل اسب به خارج وسمت آزادحرکت می کند ویااسب بر روی شانه خارج افتاده وپس از چرخش با انتهای بند لنژ مواجه می گردد این اتفاق باعث توقف اسب وچرخش وجابجایی بخش خلفی می گردد.وقتی مربی احساس می کند که اسب متمایل به چرخش کپل به خارج است باید اندکی در بندلنژ تسلیم بوده ولی همچنان که بندرا دراختیارمی گذاردفشار رانش به بیرون وبه جلو رابیشتر کرده تا از مواجه شدن اسب با انتهای بند لنژ جلوگیری کند.
یک دایره لنژ کامل معمولا" از وقوع چنین مواردی جلوگیری می کند همچنین یک دستیار در بیرون مسیردایره به همراه یک شلاق لنژمی تواندبابالاآوردن آرام شلاق اصلاح کننده کپل در صورت خارج شدن از قوس گردد.
حرکت باید آرام ,آهسته وبافاصله صورت گیرد که باعث ترس وشوک در اسب نگردد.!
تمرین های اضافی چون تغییر اندازه دایره وهدایت در خط مستقیم در بهبود تعادل ودقت وتوجه اسب موثر است.
 

ناشناس

Active member
هنگام لنژ -داخل آمدن یک سمت اسب وبالتبع بیرونرفتن سمت مخالف


خوب اگر یک اسب در هنگام لنژ حالت ذکر شده برایش پیش امد مشکل از کجاست وراههای جلو گیری از این کار
 
سعی می کنم در ادامه ایرادات شایع در حرکت اسب را که ذکر شده توضیح که نه, ترجمه کنم.!سلیقه من اینوسط در حد برداشته!
ضمنا" اگر بالا رو هم مطالعه بفرمایید دلیل وروش بیرون بردن ذکر شده که در ادامه قویتر تا حد مجاز ,نه استفاده از اابزارهای لنژ دو طرفه !ترجمه خواهم کرد.!
 
نتیجه

لنژکردن نیاز به مهارت زیاد,دانش وحس سواری دارد.
من لنژرا بیشتر از 20 تا 30 دقیقه در هر جلسه توصیه نمی کنم.
این قطعا"مهم است که مربی آهنگ حرکتی وشعاع دایره وطول وارتفاع بغل بند را به درستی انتخاب کند.اگر در هر یک از موارد مذکورخطا کند,حرکت اسب اشتباه تر از قبل می گردد!!
مربی در هر گام بایداسبش را ارزیابی کرده وکه عکس العملش به اثرچگونه بود؟کم بود؟اثررا قویتر کند؟......زیاد بود؟ اثرراکم کند؟!
هرگز اسب را دنبال نکنید؟!انرژی مربی باید آرام,دوستانه ومتمرکز باشد.آنها در اطراف یک راهنمای آرام وقوی احساس آرامش میکنند
گام,آهنگ,تعادل وحالتی را که اسب انتظار دارید به خوبی نگاه کنید.
تمام بدن اسب را از طریق بند لنژبا یک تماس ذهنی وفیزیکی احساس کنید.
حقیقتا" کار در لنژبرای سوارکار واسب از همان ابتدا تا بالاترین سطح ضروری است.
Egon von Neindorff در یک مقاله نوشت:
کار درست در لنژ مربی را در هدایت اسبش در یک تماس فکری,تعادل فیزیکی وروحی آرام کمک میکند.این می توانددر ساخت صحیح عضلات وبالا بردن توان اسب مورد استفاده قرار گیرد اگر براساس اصول صحیح آموزش وهوش وفکر مربی بنیان گذاری گردد.
 
اگه اجازه بدین چنتا سوال رو اینجا بپرسم
1 . . حرکت در لنژ با کدوم دست شروع میشه ؟ توضیح بدید
2 . . اسبهای جوانی که لنژنشدن اصطلاحا لنژ رو بلد نیستن و هنوز در دایره حرکت نکرده و از حرکت امتناع میکنن رو چگونه آموزش میدید...؟
3 . . اسبی که روی یک دست لنژ میشه ولی روی دست دیگه لنژ نمیشه و باز از حرکت بر روی دست دیگه امتناع میکنه چطور ؟ (زیاد مشاهده شده
4 . . دیده شده که اکثر افراد با کله گی آخور اسب رو لنژ میکنن ..آیا صحیح است ؟ و تاثیر دارد
5 . . اسبی که بدنش رو به خارج از داره هدایت میکنه ولی چون سرش به طناب لنژ وص نمیتونه از دایره خارج بشه و فشار بیش از حدی به گردن و طناب وارد میکنه
 
یک سوال آقای oliveriva
کره اسبی دارم تازه داره لنژ کردن یاد میگیره .2 مشگل دارم باهاش
1-در چهار نعل اکثرا روی دست خارجه چطور ترغیبش کنم که روی دست خارج نرود؟
2-وقتی شلاق لنژ برمیدارم چهار نعل میشه وآروم نمیشه تا شلاق بگذارم زمین که کار صحیحی نیست .لطفا راهنمایی فرمایید.
 
اگه اجازه بدین چنتا سوال رو اینجا بپرسم
1 . . حرکت در لنژ با کدوم دست شروع میشه ؟ توضیح بدید
بهتره هرجلسه ازلنژیا هربار بیرون آوردن اسب از باکس ویا... برروی دستی متفاوت انجام دهیدتا ازگرفتگی وانقباض دائم یک طرفه اسب بدلیل کارکردن همیشگی برروی دستی ثابت را کاهش دهید.
سمتی که اسب نافرمانی بیشتری را نشان می دهد ویا کارکرد نامناسب تری دارد نیاز به کار بیشتری هست این به معنای دو یا چند برابر کردن زمان کاربر روی سمت ضعیف نیست :blinksmiley:بلکه به معنای صرف وقت بیشتر برای آزاد سازی عضلات سمت ضعیف تر است
2 . . اسبهای جوانی که لنژنشدن اصطلاحا لنژ رو بلد نیستن و هنوز در دایره حرکت نکرده و از حرکت امتناع میکنن رو چگونه آموزش میدید...؟
بهترین راه برای آموزش لنژ به اسب مبتدی داشتن یک دستیار برای انتقال نزدیک تر منظور به اسب وحرکت بر روی دایره ای به قطر 15_20 متر و هدایت نزدیک دستکش برروی محیط دایره وبه مرور جدا ودور شدن ازاسب به سمت مرکز دایره وهدایت وتشویق باکمک صدا وامتداد دست ودر صورت ایست ومتوجه نشدن منظور ,تکرار حرکت تا زمانی که اسب به منظور شما آشنا گردد سپس تشویق وتعویض دست وانجام حرکت بر روی دست مخالف.
به مرورو پس از آشناکردن اسب با شلاق لنژ(نه ترساندن از شلاق:blinksmiley:),شلاق امتداد دهنده دست شما در تشویق اسب در حرکت به سمت جلو است ودستیار شما به مرور به سمت مرکزدایره نزدیک تروهدایت را با کمک شلاق که امتداد دهنده دست اوست به عهده می گیرد تا زمانیکه به مرکزدایره رسیده وانجام یک نفره لنژرا ممکن میسازدالبته تااینجاآموزشهادرگام قدم وانتقال منظور به اسب بود.
فقط اجازه ندهید که اسب به انتخاب خودسمت حرکت به هردلیل (نافرمانی یا بازیگوشی) تغییر دهدودر صورت مواجه حرکت رامتوقف وازنو آغازکنید.
3 . . اسبی که روی یک دست لنژ میشه ولی روی دست دیگه لنژ نمیشه و باز از حرکت بر روی دست دیگه امتناع میکنه چطور ؟ (زیاد مشاهده شده
دلیلش رودر بالاگفتم به هر دلیل احساس ناراحتی یا.. ازانجام حرکت بر روی آن دست دارد که باید با صبر ,آموزش وکمک به ساده ترکردن انجام حرکت (حرکت بر روی دایره ای بیشتر از 20 متر,حرکت درگام های ابتدایی تر..)اورا در انتقال منظوروآزاد کردن بهتربدن درآن سمت یاری دهید.
4 . . دیده شده که اکثر افراد با کله گی آخور اسب رو لنژ میکنن ..آیا صحیح است ؟ و تاثیر دارد
لنژ کردن باکلگی سرآخور نه به منظور آموزش اسب بلکه فقط برای خالی کردن انرژی اضافه انجام میشود که حرکتی بسیار نامناسب برای آموزش اسب وخطرناک برای لنژکننده است که هیچ کنترلی توسط لنژ کننده در انجام حرکت وجود ندارد واسب به راحتی در صورت امتناع از انجام حرکت ,آزادانه فرار کرده وپایه تربیت نادرست
وبه رخ کشیدن قدرت وفرار از انجام تمرین را مهیا می سازد .
5 . . اسبی که بدنش رو به خارج از داره هدایت میکنه ولی چون سرش به طناب لنژ وص نمیتونه از دایره خارج بشه و فشار بیش از حدی به گردن و طناب وارد میکنه
لنژکردن به منظور هدایت اسب برروی قوس دایره بااتصال وارتباط بین دست لنژ کننده ودهان اسب جهت انجام نرمشهایی مشخص وبه کار گیری وپرورش آن عضلات با آزاد سازی آنهامی باشد .
شما درابتدا باید منظور خود ازلنژ را مشخص کرده وآن را به درستی به اسب آموزش دهید.
آموزش ابتدایی ,هدایت اسب به سمت حرکت بر روی قوس های بزرگ با تماس بر روی بند لنژ است.
یعنی درابتدا اسب را به جلو وبیرون به سمت دست خود هدایت می کنید نه اینکه اورا به سمت خود (به مزکز)جهت کنترل حرکت بکشید
کوچک کردن دایره به منظور کنترل حرکت اسب وقتی اسب مبتدی با انرژی حرکت را دنبال میکند وبند لنژن ندادن یا نداشتن وتحریک بیش ازاندازه نسبت به قوس,سروگردن اسب مبتدی رابه مرکزمتمایل کرده وبدن اورا ازقوس خارج میکند.
بهترین راه برای اصلاح ,به بیرون راندن کتفهای اسب با اشاره شلاق به محل مورد نظر ودر اختیارگذاشتن بند لنژ در صورت نیاز اسب برای به بیرون رفتن است.تا به قوسی مناسب ازبدن اسب بر روی دایره برسید.
چقدرحرف زدم ببخشید:blinksmiley:
 
یک سوال آقای oliveriva
کره اسبی دارم تازه داره لنژ کردن یاد میگیره .2 مشگل دارم باهاش
1-در چهار نعل اکثرا روی دست خارجه چطور ترغیبش کنم که روی دست خارج نرود؟
2-وقتی شلاق لنژ برمیدارم چهار نعل میشه وآروم نمیشه تا شلاق بگذارم زمین که کار صحیحی نیست .لطفا راهنمایی فرمایید.
امیر خان
با اجازه از دوم شروع می کنم.
اول باید ترسش رو از شلاق برطرف کنی (شلاق رو بهش نزدیک کن ,روی بدنش بکش وتمام بدنش رو با اون با کشیدن آشناکن)اگر واکنشش به شلاق شدید بود:winksmiley02: برای بار اول اصرارنکن ولی تکرار کن تا شلاق رو بهتر بشناسه تا زمانیکه نسبت به اون کاملا" عادی بشه یعنی توجه بکنه ولی ترس و واکنشی به اون نشون نده.
امیر خان شلاق امتداد دستت برای تشویق به حرکت روبه جلو ونه تنبیه برای حرکت انجام نداده .

برای اجرای حرکت چهارنعل در لنژ بهتره اجازه بدی اسبت به تعادل بهتری برسه وضمن آشنابودن درست به اثرات ونشانه های شلاق(اشاره به تهی گاه,خرگوشی یا کتف ها یا شلاقی که درجلوی بند لنژحرکت رو کنترل میکنه یا شلاقی که سرش روبه پایینه یا... )واستفاده صحیح ازصدا به عنوان اثر کمکی بسیار قوی در لحظه اجرا که با اثرات موثر شلاق وبند درون دست همراه است وبه مرور اسب را نسبت به آن شرطی میکند.
زمان بندی اجرای اثر دردریافت حرکت صحیح بسیارمهم است.حرکت چهارنعل ازپای خارج شروع به اریب خارج ,...ادامه میابدپس خبرازپای خارج (بعدازاجرای برگشت ودعوت اسب به حرکت بر روی پا )آغازمیشودسپس سراسب راباسرانگشتان اندکی به داخل کشیده ودر لحظه اجرا به اعلام صدا وحمایت اشاره شلاق,بند لنژرا دراختیار انجام حرکت صحیح قرارمیدهید.
درصورت اجرای نادرست اسب بلا فاصله با انتقال به گام یورتمه ودعوت به حرکت در این گام واجرای متعادل تر حرکت در این گام مجددا" حرکت را پس ازنیم توقف وتعقیب پای خارج اسب ,جمع کردن سرانگشتان (نه به هم ریختن کامل تعادل به سمت داخل )ودراختیارگذاشتن بنددرزمان اجرای اثربا صدا واثرشلاق ,اجرادنبال می کنیم.
به مروراسب به کلمه استفاده شده درلحظه اجراشرطی شده ونقش اثرات دیگر سبک تر (نه حذف) میگردد.وهدفهای دیگری را درلحظه اجرا جدی تر دنبال خواهیدکرد.
 
من شلاق را فقط زمانی استفاده میکنم که حرکتش شل بشه اصلابهش نمیزنم احتمالا به مرور زمان ترسش کمتر میشه نه؟
در چهار نعل کمی شرطی شده وبا صدا شروع میکنه ولی اگر بند لنژدر زمان شروع حرکت کمی به طرف خودم بکشم دستش اشتباه میشه ولی اگر بند لنژ کاملا در اختیار اسب قرار بدهم چهارنعل روی دست صحیح میرودواگردوباره بند لنژ کمی به طرفم بکشم دست عوض میکنه(دست اشتباه) .آیا به اثر تمرین بیشتر درسته میشه یا توسرش میمونه؟
 
کلا"سعی کن اسبت رو نسبت به چیزهایی که میترسه بیشتر آشناکنی اون هم بااجازه به بوکردن ,دیدن ولمس آن توسط بدنش ولی نه با زور چون ترسش روبیشترمیکنه .
بهش زمان بده تا بتونه انتخاب کنه .با صبر به نتیجه های بهتری میرسی.

به نظر من زود داری حرکت چهار نعل در لنژروشروع میکنی.اسبت تعادل درستی درحرکت نداره وباکوچکترین اثری تغییر ثقل میده وحرکتش رومانع میشه.

حرکت درلنژ در متعادل شدن اسب بسیارموثره وبهترین گام اسب سازحرکت در گام یورتمه است.
معرفی شروع حرکت چهارنعل برای آموزش فکریش شاید خوب باشه ولی ادامه واصرار ویادگیری غلط بدلیل عدم تعادل جهت حفظ حرکت اموزش نادرست تری را بوجود می آورد.

همچنین تاجایی که ممکنه ازابزارهای جانبی تا زمان استفاده دقیق برای رسیدن به هدفت به عنوان یک ابزار عادتی ومد استفاده نکن.