قرارداد بیمه اسب

به نام خدا
دوستان گرامی، در اینجا به بیان مباحث کلی بیمه اسب ،به مرور زمان می پردازیم. خواهشمند است بیمه گذاران محترم و مخصوصا" افرادی که قصد انعقاد عقد بیمه را دارند به این مطالب دقت نموده و قبل از انجام قرارداد فوق، از کلیه مفاد بیمه نامه آگاهی کامل را به دست آورده و بند بند آن را مطالعه فرمایند، چه بسا مواردی بوده که بیمه گذاران بعلت عدم دقت در یکی از بندهای قرارداد بیمه، از حق قانونی خود محروم و حقوق آنها پایمال گشته است.ضمنا" ،مطالب دسته بندی شده و هر کدام در جایگاه خود بحث می شود ، دوستان صاحب نظر و کاربران محترم در صورتی که سوال ویا نظری داشتند، با توجه به تقسیم بندی مطالب آنها را در تاپیک مربوطه وذیل هر عنوان بیان نمایند. سپاسگذارم

عنوان مطالب

1 ) کلیات
2 ) تاریخچه بیمه اسب
3 ) خطرات تحت پوشش بیمه
3 ) شرایط عمومی بیمه نامه اسب
4 ) شرایط خصوصی بیمه نامه اسب
5 ) نکات بیمه ای
6 ) پیشنهاد بیمه مسئولیت اسب(به پیوست تصویر نمونه فرم)
7 ) گزارش خسارت و برآورد غرامت بیمه اسب(به پیوست تصویرنمونه فرم)
8 ) ضمیمه بیمه نامه اسب-مشخصات اسبهای بیمه شده(به پیوست تصویر نمونه فرم)
9 ) نتیجه گیری


کلیات
اسب های مسابقه، سرمایه ارزشمند مادی و عاطفی صاحبانشان هستند که با توجه به روند افزایش تلفات و نقص عضو اسبها در حین برگزاری مسابقات سرعت و پرش، تمرینات، حوادث در محل نگهداری و باشگاه ها و نیز خطر بیماری ها، نقش بیمه در جبران خسارت دو چندان گردیده است.
در این جا نکات کلی جهت آشنایی با ساختار فیزیکی و بیماری های این حیوان و همچنین نکات بیمه ای جهت صدور بیمه نامه اسب که دانستن آن برای کارشناسان بیمه و بیمه گذاران ضروری می باشد آورده شده است.

تاریخچه بیمه اسب
بیمه اسب اصیل در سال 1375 به طور آزمایشی در استان های تهران،کرمانشاه،خوزستان و گلستان اجرا گردید.مورد بیمه عبارت بود از اسب های شش ماهه تا 3 ساله موجود در مراکز پرورش اسب از نژادهای عرب،ترکمن وکرد.در حال حاضر اسب های نژاد عرب، ترکمن، کردی، خزر و متفرقه از آغاز تا پایان 12سالگی با حق بیمه و غرامت مجزا تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

خطرات تحت پوشش بیمه(صندوق بیمه محصولات کشاورزی)
دل دردهای شدید منجر به مرگ، قولنج، ناراحتی های گوارشی منجر به مرگ، ذات الریه، ذات الجنب، نقص عضو و صدمات منجربه از کار افتادن اندام حرکتی ، مشمشه ،گوروم،مارگزیدگی،هار گزیدگی، سخت زایی، خفگی،کوری دو چشم، حوادث حین آماده سازی منجر به نقص عضو یا مرگ، سیل و زلزله.

تبصره1 : بابت صدمات و بیماری های قابل درمان ، هزینه درمان پرداخت می شود.
تبصره 2 :در صورت دریافت هزینه درمان به دنبال تلف شدن دام، هزینه پرداختی از کل غرامت متعلقه کسر می گردد.
استثنائات شامل : سرقت ، اختلافات محلی ، توقیف و مصادره، شورش و بلوا، جنگ، خسارت و جراحت عمدی، تلفات ناشی از عدم مراقبت صحیح از دام، بیماریهای شابن، کزاز وبیماریهای واکسن دار میباشد.
ادامه دارد.......
 
شرایط عمومی بیمه نامه اسب


که شامل 7 ماده میباشد:
بیمه نامه بر اساس قانون ومقررات جاری کشور وقانون بیمه مصوب 1316 بین شرکت سهامی ..... که از این پس بیمه گر نامیده می شود و بیمه گذار که نام و مشخصات وی در جدول مشخصات قید می گردد طبق شرایط و مقررات ذیل منعقد می شود.

ماده اول : موضوع بیمه نامه

عبارتست از بیمه اسب های مسابقه مندرج در جدول مشخصات در قبال خطرات تلف و نقص عضو ناشی از حادثه و بیماری(مطابق با خطرات مندرج در جدول مشخصات)
تبصره : منظور از حادثه ،هر واقعه ناگهانی وغیر قابل پیش بینی است که بدون قصد و اراده بیمه گذار در محدوده جغرافیایی ذکر شده در جدول مشخصات بوجود آید.


ماده دوم : وظایف و تعهدات بیمه گذار

اعمال تعهدات بیمه گر، منوط و مشروط به انجام کلیه تعهدات و وظایف از سوی بیمه گذار در این بیمه نامه میباشد و چنانچه بیمه گذار از انجام هریک از وظایف به شرح زیر امتناع یا در انجام آن تاخیر نماید، بیمه گر نیز حق دارد از انجام تمام یا بخشی از تعهدات خود در این بیمه نامه خودداری کند.

1-2- بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ وقوع حادثه یا بیماری مورد بیمه، مراتب رابه اطلاع بیمه گر برساند.

2-2- در صورت تلف مورد بیمه ناشی از خطرات تحت پوشش، بلافاصله بیمه گر را به صورت کتبی مطلع و اجازه دهد بعد از دریافت خبر از لاشه مورد بیمه تلف شده ،بازرسی بعمل آورده شود (بیمه گذار قبل از بازدید بیمه گر از لاشه، حق معدوم نمودن آن را ندارد) همچنین بیمه گر باید اطلاعات لازم را به همراه گواهی دامپزشک مجرب در زمینه بیماری های اسب با ذکر دلیل ویا دلیل قابل قبول برای مرگ و میرمورد بیمه،هویت وارزش آنها در قالب فرم های مورد نظر بیمه گر در مدت 14 روز به بیمه گر ارائه دهد.بدیهی است که بیمه گر حق تحقیق و بررسی هر درخواست خسارت را در جایی که ضروری بداند برای خود محفوظ نگه میدارد.

همچنین در مواردی که مورد بیمه بدلیل حادثه از ناحیه دست و پا یا دچار در رفتگی یا شکستگی احتمالی شده باشد مراتب را بلافاصله به صورت کتبی به نزدیکترین شعبه بیمه گر و متعاقب آن با تلفن؟؟؟ تهران –اداره خسارت بیمه های مهندسی و خاص، اعلام نماید واز هرگونه مداوا بدون موافقت بیمه گر در این نوع حادثه خودداری نماید در غیر اینصورت چنانچه در اثر مداوای نادرست، نقص عضو یا شکستگی ، قطعی گردد بیمه گر تعهدی در قبال جبران خسارت نخواهد داشت.


3-2- بیمه گذار موظف است مراقبت های ویژه در نگهداری از مورد بیمه را معمول دارد،چنانچه مورد بیمه، بیمار یا در اثر حادثه دچار خسارت گردید باید کلیه اقدامات لازم و متعارف را جهت جلوگیری از گسترش خسارت و تلف شدن در مورد بیمه بعمل آورده و ترتیب مداوا و معالجه مورد بیمه را در اسرع وقت بعمل آورد و مراتب را جهت بررسی دامپزشک بیمه گر به وی اعلام نماید.

4-2- در صورت بیماری اسب و یا انجام هر گونه عمل جراحی بیمه گذار موظف است بلافاصله نسبت به آغاز امور درمانی توسط دامپزشک اقدام نماید و مراتب راطبق ماده 1-2 به بیمه گر اعلام نماید.

5-2- بیمه گر موظف است ظرف مهلت سه روز هرگونه تغییر در محدوده جغرافیایی مورد بیمه، تغییر ارزش مورد بیمه، افزایش خطر و هرگونه کمی وکیفی دیگر که مربوط به مورد بیمه باشد را به اطلاع بیمه گر برساند.

6-2- در صورت فروش یا واگذاری تمام یا قسمتی از مالکیت اسب به دیگری، بیمه گذار موظف است مراتب را به اطلاع بیمه گر برساند، جلب موافقت بیمه گر در ادامه بیمه نامه لازم است، در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.


7-2- نسبت به انجام واکسیناسیون مناسب بر اساس آئین نامه و مقررات سازمان دامپزشکی کشور اقدام نماید.


ماده سوم : وظایف و تعهدات بیمه گر

1-3- بیمه گر با دریافت پیشنهاد بیمه نسبت به بازدید اولیه مورد بیمه و بررسی اظهارت مندرج در پیشنهاد بیمه و اظهار نظر در مورد مفاد آن اقدام می نماید.

2-3- اعزام کارشناس یا کارشناسان جهت بازدید خسارت مورد بیمه

3-3- پرداخت خسارت طبق شرایط بیمه نا مه

4-3- ایفای تعهدات بیمه گر منوط به آن است که بیمه گذار کلیه وظایف و تعهدات مندرج در شرایط بیمه نامه را رعایت نموده باشد.

ادامه دارد........
 
آخرین ویرایش:
ماده چهارم : شرایط بیمه نامه

1-4- تایید ارزش مورد بیمه پس از انجام بازدید اولیه توسط کارشناس بیمه گر صورت خواهد گرفت.

2-4- در صورت کاهش ارزش مورد بیمه و احراز آن توسط بیمه گر، الحاقی مربوطه صادر و حق بیمه مربوطه به تناسب برگشت خواهد گردید.

3-4- هنگام بروز خسارت علیرغم توافق بعمل آمده در مورد وصول حق بیمه به صورت اقساط، بیمه گر زمانی وجه خسارت را پرداخت خواهد نمود که بیمه گذار اقساط حق بیمه قبل از وقوع خسارت را در سر رسید آن پرداخت نموده و اقساط حق بیمه پرداخت نشده آتی را یک جا بصورت نقد در وجه بیمه گر پرداخت نماید.

4-4- فسخ قرارداد: هر یک از طزفین می توانند با اعلام کتبی به طرف دیگر و امهال به مدت یکماه این قرارداد را فسخ کند.

تبصره : در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار ، حق بیمه برگشتی براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت و در صورت فسخ از طرف بیمه گر به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد.

5-4- در صورتی که موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری مورد تامین قرارگرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود ، بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده میباشد.

6-4- خسارت موضوع این بیمه نامه بر اساس نظر کارشناس بیمه طبق شرایط و مقررات این بیمه نامه پرداخت میگردد.ملاک پرداخت خسارت ارزش مورد بیمه بلافاصله قبل از وقوع حادثه میباشد که این رقم توسط کارشناس بیمه گر تعیین میگردد.

7-4- بیمه گر حق دارد جهت تشخیص علت خسارت تلف نسبت به کالبد شکافی اسب اقدام نماید.

8-4- با پرداخت یا قبول پرداخت خسارت، بیمه گر جانشین بیمه گذار می گردد و کلیه حقوق بیمه گذار در قبال دیگران به وی منتقل می گردد.

9-4- میزان نقص عضو مورد بیمه براساس جدول تهیه شده توسط بیمه گر ونظر کارشناس وی تعیین خواهد شد.

ماده پنجم : استثنائات( خسارت ناشی از عوامل زیر از شمول بیمه نامه مستثنی می باشد)

1-5- جنگ، شورش، اغتشاش، عملیات خصمانه و عوامل دیگر از این قبیل.
2-5- عوامل فورس ماژور مانند سیل و زلزله و .....
3-5- انفجار اتمی و تشعشعات رادیو اکتیویته
4-5- عمد و تقلب بیمه گذار و یا نمایندگان و مباشرین وی( با تشخیص کارشناس معتمد بیمه گر)
5-5- کلیه خساراتی که توسط اشخاص ثالث به صورت عمد به مورد بیمه وارد آید( با تشخیص کارشناس معتمد بیمه گر)
6-5- سرقت و مفقود شدن به هر شکل
7-5- خسارت و تلف ناشی از تزریق و استفاده از مواد نیروزا(دوپینگ)
8-5- خسارات و تلف ناشی از بیماریهای اپیدمی مربوط به اسب(واگیری همگانی)
9-5- هر نوع هزینه های دامپزشکی
10-5- نقص عضو ناشی از بیماری
11-5- تلف ناشی از عدم واکسیناسیون ویا عدم اجرای برنامه درمانی ضد انگلی

ماده ششم : حل اختلاف
طرفین قرارداد سعی خواهند نمود که کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد را از طریق کارشناس حل و فصل کند.

ماده هفتم :
موارد پیش بینی نشده در این قرارداد مطابق قوانین جاری کشور و قانون بیمه مصوب 1316 و در صورت مسکوت ماندن مطابق عرف بیمه ای عمل خواهد شد.
 
شرایط خصوصی بیمه نامه اسب
(نمونه)

1) اعتبار این بیمه نامه و پرداخت خسارت منوط به پرداخت حق بیمه است.

2) خساراتی که قبل از صدور بیمه نامه وپرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.

3) بیمه گذار مکلف است بجز شهرستانهای ذکر شده چنانچه از طرف فدراسیون سوارکاری جهت مسابقه ،برنامه ای تنظیم گردد قبل از انتقال اسب، محل مسابقه را کتبا" اعلام نماید.

4) تلف ناشی از بارداری و همچنین خسارتهای ناشی از بیماریها و ضعف مربوط به دوره بارداری از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.

5) مبارزه با بیماریهای انگلی و رسیدگی به وضعیت دندانهای اسب(سوهان دندان) که باعث کاهش احتمال ابتلا به دل درد میگردد،بعهده مالک میباشد.

6) مادیانها از ماه پنجم بارداری تا 6ماه بعد از زایمان تحت پوشش حوادث ناشی از مسابقات قرار نخواهند گرفت.

7) تلف ناشی از سخت زایی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.

8 )شماره میکرو چیپ ندارد.

9) ایفای تعهدات بیمه گر منوط و مشروط به انجام کلیه تعهدات بیمه گذار مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه می باشد.

دوستان گرامی قبلا" مستحضر شدید که شرایط خصوصی در بیمه نامه ها کاملا" توافقی است و با توجه به نیازها ی بیمه گذار و در حدود مسئولیت های بیمه گر، قابل تغییر است و این تنها نمونه ای مختصر از شرایط خصوصی یک بیمه نامه بود که به استحضار رسید.
 
آخرین ویرایش:

علی واحدی

Active member
سپاس و تشکر

از فروغ خانم گرامی جهت راه اندازی این تاپیک و توضیح مسائل حقوقی در رابطه با اسب که بیشتر اسبداران از آنها بیخبر میباشند، کمال تشکر را مینمایم. و همچنین از مدیریت محترم سایت.
 
از فروغ خانم گرامی جهت راه اندازی این تاپیک و توضیح مسائل حقوقی در رابطه با اسب که بیشتر اسبداران از آنها بیخبر میباشند، کمال تشکر را مینمایم. و همچنین از مدیریت محترم سایت.
خواهش می کنم جناب واحدی، انجام وظیفه است.
به امید خدا به بند6 عنوانها که برسیم یک فرم پیشنهاد بیمه اسب هست که در سایت می گذاریم برای دوستان گرامی که تمایل به بیمه کردن اسبهاشون دارن، البته با در نظر گرفتن کلیه جوانب حقوقی اش(قابل توجه دوستانی که سابقه ذهنی و تجربی خوبی از بیمه ندارند) که اگر دوستان مایل بودن در این امر خدمتی براشون ارائه داده باشیم.
 
نکات بیمه ای
شرکت بیمه ....... در جهت جبران خسارات یادشده و در ارائه پوشش بیمه ای جهت اسب های مسابقه و امنیت سرمایه مالکان طرح بیمه اسب های مسابقه را ارائه نموده است.
اصولا" سن اسبهای مسابقه ای در رشته پرش از 5سالگی شروع و حداکثر سن 16 سالگی در نریان و 12 سالگی در مادیانها می باشد.
در اسبهای مخصوص مسابقه کورس بهترین سن از 18 ماهگی تا 5سالگی می باشد.مسابقات کورس یه دلیل ماهیت مسابقه بیشترین ریسک حوادث را می تواند در بر داشته باشد.
در رشته استقامت نیز متوسط سن 6سالگی تا 14سالگی می باشد.

توجه: به هر حال با توجه به موارد فوق الذکر حداکثر سن پوشش بیمه اسب در هر یک از رشته های مورد نظر 15سال و حداقل سن 3ماه خواهد بود.

در بیمه کردن مادیانها موارد قابل توجه به شرح ذیل میباشد:

1) مادیان باردار می باشد یا خیر؟

2) در صورت باردار بودن لازم است قبل از بیمه توسط دامپزشک معتمد سونوگرافی از رحم بعمل آمده و از طبیعی بودن وضعیت جنین در شکم مادیان و سایر موارد اطمینان حاصل گردد.

3) تلف ناشی از سخت زایی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد در موارد خاص با هماهنگی اداره صدور بیمه های مهندسی و خاص ارائه این پوشش امکان پذیر خواهد بود.

4) مادیانهایی که صرفا" جهت کشش استفاده می شوند با هماهنگی اداره صدور بیمه های مهندسی و خاص پوشش داده خواهند شد.

5) در اسبهای مورد بیمه که در استانهای جنوبی کشور نگهداری می شوند دقت بیشتری در خصوص انجام دادن واکسیناسیون های لازم بعمل آورده شود.

براساس این بیمه نامه تلف و نقص عضو اسب های مسابقه ناشی از حادثه( در حین مسابقه،حمل ونقل و ....)ونیز بیماریهای تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.ارزش اسبهای مسابقه پس از اظهار بیمه گذار طبق معیارهای ارزش گذاری ( نژاد،سلامت،فیزیک بدن،رده ورزشی و...) توسط دامپزشک معتمد تعیین می گردد.

مراحل صدور:

1- تکمیل پرسشنامه مربوطه توسط بیمه گذار

2- گزارش بازدید و تایید سلامت( برای اسب های با ارزش 100،000،000 ریال یک نفر دامپزشک معتمد جهت تایید سلامت و برای اسب های با ارزش بالای 100،000،000 ریال گزارش تایید سلامت دامپزشک و کارشناس قیمت گذار الزامی است.)

3- اعلام نرخ و شرایط و کسب موافقت متقاضی

4- صدور بیمه نامه

5- شرایط خصوصی که لازم است در بیمه نامه مربوط به مادیان ها ذکر گردد:

مادیانها از ماه پنجم بارداری تا 6ماه بعد از زایمان تحت پوشش حوادث ناشی از مسابقات قرار نخواهند گرفت.
تلف ناشی از سخت زایی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.

تبصره1: حداقل حق بیمه اضافی پوشش سخت زایی معادل یک درصد می باشد، در غیر اینصورت جزء استثنائات بیمه نامه در شرایط خصوصی درج می گردد و مشمول بیمه نمی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور:

1- فتوکپی شناسنامه اسب یا شماره داغی و یا شماره میکروچیپ تزریق شده.

2- گزارش تایید سلامت دامپزشک و رعایت اصول بهداشتی در محل نگهداری اسب

· در صورت پیشنهاد بیمه اسب های وارداتی کلیه مراحل کارشناسی و ارزش گذاری پس از اتمام دوره قرنطینه انجام پذیرد.
· جهت صدور بیمه نامه برای اسب های وارداتی علاوه بر پاسپورت اخذ شماره میکروچیپ تزریق شده یا داغی مورد بیمه نیز ضروری می باشد.

نرخ محاسبه حق بیمه:

نرخ پوشش حادثه، بیماری و حمل ونقل 5درصد ارزش بیمه مورد بیمه خواهد بود. بنابراین تفکیک خطر صورت نخواهد گرفت. در صورت در خواست پوشش سخت زایی برای مادیان ها به تبصره 1مراجعه گردد.

فرانشیز:

فرانشیز بر اساس ارزش اسب به شرح ذیل اعلام می گردد:
ارزش اسب تا 300،000،000 ریال 20%
از 300،000،001 تا 500،000،000 ریال 25%
از 500،000،001 تا 700،000،000 ریال 30%
از 700،000،001 تا 1،000،000،000 ریال 35%

برای اسب های با ارزش بیش از 500،000،000 ریال پوشش و اعلام نرخ و شرایط صرفا" با هماهنگی اداره صدور بیمه های مهندسی و خاص امکان پذیر خواهد بود.
کارشناسان محترم شعب موظف به بازدید از اسب های مورد بیمه به همراه دامپزشک معتمد شرکت می باشند.
به جهت جلوگیری از هرگونه پنهان سازی احتمالی در وضعیت سلامت اسب کارشناسان موظفند بازدید از اسب را پس از هماهنگی و بدون تعیین دقیق وقت(روز) با باشگاه مورد نظر و مالک اسب بعمل آورند.

· در هنگام بازدید از محل نگهداری اسب به اصول بهداشتی مکان نگهداری و نحوه تغذیه اسبها دقت گردد. در هنگام بروز خسارت حتی المقدور از دامپزشکی که بازدید اولیه را بعمل آورده استفاده نگردد.
بازدید اولیه توسط کارشناس متخصص و معتمد شرکت (دامپزشک) و تایید کارشناس مربوطه تا سقف 100،000،000 ریال می باشد.در اسبهای با ارزش بالای 100،000،000 ریال نیاز به بازدید دامپزشک و کارشناس قیمت گذار می باشد.

نحوه پرداخت هزینه کارشناسی دامپزشکان

کارشناسان شعب موظفند قبل از اعزام دامپزشکان به محل، نسبت به صدور حکم جهت بازدید اقدام نمایند.
· هزینه کارشناسی اسب در یک باشگاه برای یک اسب به مبلغ 300،000 ریال و از اسب دوم به بعد هرکدام 200،000 ریال به ازاء هر اسب(پس از کسر مالیات) می باشد.

· هزینه های ایاب و ذهاب در صورت ارائه فاکتور مثبته و یا درخواست کارشناس و تایید رییس شعبه به صورت جداگانه پرداخت می گردد.
 6)پیشنهاد بیمه مسئولیت اسب(به پیوست تصویر نمونه فرم)

مراجعه شود به صفحه اصلی مبحث بیمه( نمونه فرم پیشنهاد بیمه اسب)

7)گزارش خسارت و برآورد غرامت بیمه اسب(به پیوست تصویر نمونه فرم)
8 ) ضمیمه بیمه نامه اسب-مشخصات اسبهای بیمه شده(به پیوست تصویر نمونه فرم)
 

bagher1234

New member
بیمه می شوند تا 5 میلیون تومان و بیمه ایران حتی بدون شناسنامه و میکروچیپ
 

طارق

Member
با سلام
در صورتیکه اسبی با پوشش بیمه ای خریداری شود آیا بیمه نامه آن اسب قابل انتقال به مالک جدید می باشد با توجه به اینکه اسب از شهری به شهر دیگر انتقال یافته باشد .
با تشکر