شرکت مهران شکوه جاوید

928041674248114.jpg


نوع کالا : جهت کارخانه روغن تصفيه
اجزاء علامت: تصوير فانتزي نماد اسب در ميان دايره طبق نمونه

spacer.gif
 
بالا