سلام اسپانیش

درسته اما کسی کار کرده و اینکه تو سواری چه طور باید این حرکت رو به اسب فهموند قلق خاصی داره یا ازمایش خطا کنیم کنار اسب خیلی سخت نیست سوارش مهمه
 
بالا