دانستنی هایی در مورد اسب -قسمت دوم

thunder

New member
1-اسب ها را به وسیله ی دست اندازه گیری می کنند.هر دست 4 اینچ است .یعنی 4*2.54=10.8سانتی متر
2-در جهان بیش 350 نمونه اسب وجود دارد.
3-یک اسب اخلاق ورفتار صاحبش را به ارث می برد.اگر شما خوش اخلاق وادم آرامی باشید اسبتان هم مثل شما رفتار خواهد کرد.
4 -یک اسب 400 کیلویی در هر جا باشد 10کیلو غذا و50لیتر اب نوش جان می کند.
5-اسب ها با صورتشان ارتباط با دیگران ارتباط برقرار می کنند.

اگر دستتان را به طرف یک اسب دراز کنید وآن را به صورت باز نگه داشته واسب در آن هوای گرم فوت کند این به این معنی است اسب می خواهد با شما دوست شود.و اگر سرش را روی شانه ی شما بگذارد این بدین معنی است که به شما اعتماد دارد.


دانلود کتاب در مورد اسب بیشتر بدانیم
 
بالا